Hopp til innhold
Min side

Nødtestament

Testament som er gyldig til tross for at ikke alle reglene om formkrav i arvelova § 49 er oppfylt.

Nødtestament kan opprettes på to måter som begge har hjemmel i al § 51. Det åpnes her for at man kan fravike enten kravet om skriftlighet eller kravet om at det skal være testamentsvitner. Kravet om skriftlighet kan fravikes ved at arvelater kan lage testamentet muntlig med to vitner som er til stede sammen og er godtatt av testator. Vilkåret for at dette skal kunne skje er brå og farlig sykdom eller et annet nødstilfelle hindrer opprettelsen av skriftlig testament.

Kravet til vitner kan fravikes ved at testator lager et skriftlig nødtestament uten vitner. Dette kan skje dersom det ikke er mulig å få tak i vitner før testator dør. Et nødtestament er ikke lenger gyldig når testator i tre måneder etter at testamentet ble laget, ikke har vært forhindret i å følge de vanlige formkravene i al § 49.