Hopp til innhold
Min side

Retten til arv:

Fordeling av arv:

Testamente:

Fremtidsfullmakt:

Anchor tag: 1

Arverett - hvem får arven?

Hvis avdøde ikke har opprettet testament, fordeles arven til slekten etter arvelovens regler.

Les saken her

 

Anchor tag: 2

Arv til ektefelle

Ektefellenes arverett gjelder uavhengig av hvilken formuesordning (særeie/felleseie) ektefellene har. I denne saken får du vite hvor mye ektefeller arver etter loven.

Les saken her

 

Anchor tag: 3

Uskifte

Uskifte er en rettighet som ektefeller eller samboere med felles barn har når partneren dør. Man forvalter avdødes formue med en viss frihet. 

Les saken her

 

Anchor tag: 4

Arv for ektefeller uten barn

Barnløse ektefeller arver ikke automatisk alt etter hverandre. Du er ikke alene dersom du trodde det, da dette er en misoppfatning vi advokater møter til stadighet.

Les saken her

 

Anchor tag: 5

Sikre ny ektefelle i arveoppgjør

Ofte har én av de nygifte barn fra et tidligere ekteskap. I disse sakene ser vi at flere vil sikre den nye partneren dersom de selv skulle gå bort.

Les saken her

 

Anchor tag: 7

Særkullsbarn har rett på arv - må samtykke til uskifte

Avdødes særkullsbarn vil ikke alltid samtykke til at lengstlevende (steforelder) kan sitte i uskiftet bo. Det er da greit å ha en forståelse av hva alternativene er, og de økonomiske konsekvensene disse vil få.

Les saken her

 

Anchor tag: 8

Skiftet eller uskiftet bo?

Skal man sitte i skifte eller uskifte etter at ektefelle eller samboer dør? Her gir vi deg gode råd til hvordan du bør gå fram.

Les saken her

 

Anchor tag: 9

Kan man gi bort fast eiendom fra et uskiftebo

Er det lov å overføre familiehytta eller barndomshjemmet til en av arvingene når mor eller far sitter i uskiftet bo? Både de som ønsker å overdra eiendommen og de som ønsker å hindre overdragelsen har behov for juridisk bistand.

Les saken her

 

Anchor tag: 10

Kan eks'en bruke opp arven din?

Mange fraskilte med felles, mindreårige barn er bekymret for hva som vil skje med arven de etterlater seg hvis de skulle gå bort.

Les saken her

 

Anchor tag: 11

Samboere spør: Må vi gifte oss for å arve hverandre?

Mange samboere lurer på om det vil være økonomisk gunstig å gifte seg. Her skal vi se nærmere på forskjellene mellom samboere og ektefeller, særlig med tanke på arv.

Les saken her

 

Anchor tag: 12

Privat eller offentlig skifte?

Med "skifte" menes oppgjør og fordeling av et bo. Et dødsboskifte innebærer en avvikling (juridisk, økonomisk og praktisk) av det avdøde etterlot seg, samt fordeling av midlene etter at gjeld og andre forpliktelser er gjort opp.

Les saken her

 

Anchor tag: 13

Dette bør du vite om pliktdelsarv

Hvis du har barn og ønsker å planlegge fordelingen av arven etter deg, er det viktig å vite hva pliktdelsarven innebærer.

Les saken her

 

Anchor tag: 14

Hvor mye arver min samboer etter meg?

Er dere samboere uten felles barn? Da bør dere opprette et testament der dere tilgodeser hverandre. Nedenfor følger en kort forklaring av reglene dersom man ikke har opprettet et gyldig testament.

Les saken her

 

Anchor tag: 15

Hvordan er det med arv for samboere?

Det er ikke alle som vet at samboere ikke har like god arverett som ektefeller. 

Les saken her

 

Anchor tag: 30

Arveloven: En oversikt over arvelovens regler

Arveloven har regler for hvem som skal motta arv etter deg og hvor mye, hvem som kan sitte i uskiftet bo og reglene for uskifteboet, testamenter, prosessen i arveoppgjøret og internasjonal rett.

Les saken her

 

Anchor tag: 31

Ny arvelov – hvordan påvirker den meg?

Denne artikkelen tar for seg de viktigste endringene i ny arvelov som påvirker arveoppgjøret etter deg.

Les saken her

Anchor tag: 16

Arv til mine, dine og våre barn

I dagens samfunn er det svært vanlig med mine, dine og våre barn. Slike moderne familiekonstellasjoner kan skape flere arverettslige spørsmål og problemstillinger. 

Les saken her

 

Anchor tag: 17

Slik deler dere innbo og løsøre i et arveoppgjør

Når vi mister våre nærmeste, har arveloven regler om hvem som arver og hvor mye hver arving skal arve i verdi - hvis den som dør ikke har satt opp testament. Men arveloven sier ikke noe om hvem som har rett til å overta de konkrete eiendelene.

Les saken her

 

Anchor tag: 18

Gavebrev som forskudd på arv

En gave til en arving holdes utenfor når giveren dør, mens et forskudd på arv skal trekkes fra i arveoppgjøret. Dette forutsetter at mottakeren får beskjed om at det hen mottar er et forskudd på arv, idet verdien gis. Så hvis du skal gi gave eller forskudd på arv til dine barn, anbefaler vi at du oppretter et gavebrev.

Les saken her

 

Anchor tag: 19

Arv etter foreldre til egne og felles barn

I dagens samfunn er det svært vanlig med mine, dine og våre barn. Slike moderne familiekonstellasjoner kan skape flere arverettslige spørsmål og problemstillinger. 

Les saken her

 

Anchor tag: 20

Grensen mellom livs- og dødsdisposisjoner kan være vanskelig å se

Vi kan fritt rå over egne eiendeler så lenge vi lever, før vi ligger på dødsleiet. De gaver som gis på dødsleiet, og det som skal deles ut etter vi dør, kan bare overføres ved testament. 

Les saken her

 

Anchor tag: 21

Hvem arver hytta?

Mange blir skuffet når de oppdager at investeringene og innsatsen de har lagt ned på familiehytta, ikke gir fordeler i arveoppgjøret.

Les saken her

 

Anchor tag: 22

Forskudd på arv

Forskudd på arv betyr at giveren mener at de andre arvingene skal kompenseres ved arveoppgjøret slik at alle får like mye til slutt.

Les saken her

 

Anchor tag: 30

Særeie og skjevdeling ved arveoppgjør

Når en som er gift dør, skal det gjennomføres et sammensatt skifte. Det betyr at verdiene først deles mellom ektefellene for å finne ut hvor mye arv det er etter den som er død. Når delingen mellom ektefellene er gjort, vet man hvor mye arven utgjør, og kan dele ut arv til arvingene i tråd med arveloven eller testament.

Les saken her

Anchor tag: 23

Skrive testament – dette bør du tenke på

Et testament sier hva som skal skje med en persons formue og eiendeler når vedkommende dør.

Les saken her

 

Anchor tag: 24

Gjelder et gjensidig testament etter brudd?

En paff kvinne tok kontakt med oss forleden. For femten år siden ble det slutt med en tidligere samboer. Kvinnen hadde giftet seg på nytt for flere år siden, og ekssamboeren hadde fått ny samboer.

Les saken her

 

Anchor tag: 25

Hvor mye kan jeg disponere over ved testament

Hvor stor del av formuen din du kan disponere over ved testament, kommer i hovedsak an på fire forhold – om du etterlater deg ektefelle, livsarvinger, eller er samboer og dere har, har hatt eller venter felles barn.

Les saken her

 

Anchor tag: 26

Gjelder et gjensidig testament mellom samboere etter et samlivsbrudd?

Mange samboere skriver gjensidig testament. Det mange ikke vet, er at det må gjøres en tilbakekalling av testament ved samlivsbrudd, hvis man ikke ønsker at testamentet skal fortsette å gjelde etter bruddet.

Les saken her

Anchor tag: 27

Hva er fremtidsfullmakt?

Hvordan skal dine økonomiske og personlige interesser ivaretas hvis du ikke lenger klarer det selv? Med en fremtidsfullmakt kan du bestemme hvem som skal ta vare på deg hvis du ikke lenger klarer det selv.

Les saken her

 

Anchor tag: 28

Fremtidsfullmakt: Hva skjer når foreldre kommer på aldershjem?

HELPs advokater får mange henvendelser fra barn når foreldrene deres kommer på aldershjem. Aller viktigst er hva foreldrene bør gjøre før de trenger pleie.

Les saken her

 

Anchor tag: 29

Planlegg forskudd på arv med fremtidsfullmakt

Her kan du lese hva man kan bestemme i en fremtidsfullmakt om egen formue med tanke på forskudd på arv.

Les saken her

Om HELP

HELPs spesialområde er advokathjelp. Vi er alene om å tilby rettshjelpsforsikring på sentrale rettsområder i Norge, Sverige og Danmark. Siden starten i 2005 har våre mer enn 150 advokater og jurister hjulpet mennesker gjennom mer enn 200.000 saker.

Line fikk advokatbevilling i 2007 og har vært ansatt i HELP siden 2008. Hun har sitt spesialfelt innenfor familie-, arv-, skifte- og barnerett, og er fagansvarlig for arverett. Line har omfattende prosedyreerfaring.

Line Karlsen Ask Fagansvarlig arverett, advokat MNA