Hopp til innhold
Min side

Råte

Dersom treverk utsettes for fukt over tid vil det kunne oppstå råte eller råteskader.

Råte er nedbrytning av organisk materiale på grunn av soppangrep. Råte i bygningsmaterialer og konstruksjoner kan forårsake stor skade.

Råteskader vil ofte være vanskelig å avdekke da disse kan ligge skjult i konstruksjonen. Typiske risikokonstruksjoner er innredede kjellerrom og krypkjellere. Krypkjellere har ofte dårlig ventilasjon og grunnfukt vil kunne trenge opp i konstruksjonen og føre til skader. Eldre boliger med mangelfull fuktsikring vil være særlig utsatt.

SINTEF Byggforsk har utarbeidet levetidstabeller for utskiftning av bygningsdeler. Her vil en kunne se hvor lang forventet levetid den enkelte bygningsdel har, noe som vil kunne si noe om forventet vedlikehold av boligen.