Hopp til innhold
Min side

Arveavgift

Vi får stadig henvendelser fra kunder som lurer på hvordan de skal forholde seg til arveavgiften. «Hva er arveavgiften, når trer arveavgiften i kraft, og hva blir arveavgiften i 2023? Og hvor mye kan man egentlig arve uten å skatte?»  For øyeblikket er svaret alltid at vi har ikke arveavgift, og vi vet heller ikke når dette snur.

Blir det en ny arveavgift i 2023?

Arveavgiften ble avskaffet i 2014 etter at vi hadde fått den blåblå regjeringen. Ved regjeringsskiftet i 2021 ble det varslet at arveavgiften skulle gjeninntre, men foreløpig har det ikke skjedd noe, før nå som Skatteutvalget har kommet med et konkret forslag.

Skatteutvalget har foreslått å innføre skatt på arv. Det er foreslått et høyere bunnfradrag enn tidligere, slik at skatt på arv ikke skal slå inn før på 2 millioner kroner, og at det da skal være 6 prosent skatt. Andre trinn vil være fra 3,5 millioner kroner. Flertallet i skatteutvalget har foreslått 15 prosent skatt på disse beløpene, mens mindretallet har foreslått 10 prosent skatt.

Bør man da benytte den «skattefrie» perioden man er i nå til å overføre verdier som forskudd på arv?

Dersom man vurderer å overføre eiendom eller andre verdier til arvinger nå som det ikke er arveavgift, er det flere ting man bør tenke på.

Vi vet fortsatt ikke om eller når en arveavgift gjeninntrer. Foreløpig er det snakk om et forslag. Det vi imidlertid kan vite, er at dersom man overfører eiendom for å unngå arveavgift, må mottakeren betale dokumentavgift. I tillegg vil mottakeren bli ansvarlig for eiendomsskatt, kommunale avgifter, og andre drifts- og vedlikeholdskostnader. Arveforskudd kan også påvirke mottakerens formuesskatt, eller studenters muligheter til å få stipend fra Statens Lånekasse.

Det er altså flere forhold som må tas i betraktning, og hver enkelt sak må vurderes konkret. Vinninga kan altså gå opp i spinninga – men det kan vi ikke vite sikkert.

Med advokatforsikring kan du få hjelp

Lovbok og advokater

Advokatforsikring

Din egen advokat når du trenger hjelp i privatlivet. Du betaler ingen timepris.

Les mer om Advokatforsikring

I 2023 hjalp vi kundene våre med

1 498

arveoppgjør

1 380

testamenter

1 013

digitale testamenter

792

fremtids-fullmakter
Juridisk ordbok