Hopp til innhold
Min side

Hva skjer i kontraktsmøtet ved boligkjøp

Når selger har akseptert kjøpers bud, skal boligkjøpet formaliseres ved at selger og kjøper i fellesskap gjennomgår kjøpekontrakten og signerer denne.

Innhold:

Som regel får kjøper tilsendt et utkast til kjøpekontrakt av eiendomsmegler eller selger i god tid før kontraktsmøtet. Kjøper skal gis mulighet til å lese gjennom kontrakten før den signeres. Boligkjøp er en av de største investeringene man gjør som privatperson, og derfor er det svært viktig å stille forberedt til kontraktsmøtet. Det er lurt å lese gjennom kontrakten både én og to ganger før signering. Salgsoppgaven med all tilgjengelig bakgrunnsinformasjon er del av kontraktsgrunnlaget, men dette forutsettes kjent allerede ved budaksept.

 

Anchor tag: 1

Hør Podkast: Hva skjer i kontraktsmøte?

 

Anchor tag: 2

Forbehold i bud eller andre forhold

Det er viktig å huske på at når selger har akseptert budet, har du inngått en bindende avtale med selger. Skader kan skje, eller feil oppdages ved boligen etter at avtalen er inngått, men før kontrakt er signert. I slike tilfeller bør du innta en setning i kjøpekontrakten om hva som er avdekket. Det bør også komme frem at du vil følge dette opp etter signering. Dette bør du gjøre for å vise at du ikke har akseptert de avvik som er oppdaget. Selger kan ikke nekte deg å innta en slik beskrivende setning i kontrakten, men du kan heller ikke nekte selger å tilføye at hen ikke anser dette som en mangel.

Hvem som har rett, kan dere så få vurdert på hver deres kant etter kontraktsmøtet.

 

Anchor tag: 3

Overtakelsestidspunkt

Etter at kjøpet er formalisert, er neste skritt å overta boligen. Overtakelsestidspunktet er en del av kontraktsforutsetningene. Som et utgangspunkt skal overtakelsen avtales i kontrakten. Det er også vanlig at kjøper stiller krav om overtakelsestidspunkt, eller ønsker et bestemt tidspunkt i budet. Om budet med ønsket overtakelsestidspunkt er akseptert av selger, skal tidspunktet skrives inn i kontrakten. Det er viktig at avtalt tidspunkt i budtekst og kontrakt er det samme. Hvis én av partene ønsker å endre tidspunktet, bør dette derfor tas opp i kontraktsmøtet. Etter at kontrakten er signert, er begge parter bundet av denne.

Når kontrakten er signert, vil det ikke være anledning til å innta ytterligere ønsker eller krav, og man er som hovedregel forpliktet til å overta eiendommen til avtalt dato. Stikkordet er derfor: Still forberedt!

Kjøpe bolig - en guide for boligkjøpere

I denne artikkelserien gir våre advokater tips og råd når du skal kjøpe bolig. Hvordan skal du forberede deg? Hvilke dokumentasjon burde du lese med lupe? Og hvordan går du frem på visning, budrunde og overtakelsen?

Få juridisk hjelp når du kjøper bolig!

Boligkjøperforsikring

Med HELP Boligkjøperforsikring får du hjelp hvis du skulle oppdage feil etter overtakelsen. Du har tilgang på advokat i hele fem år etter overtakelse.

Les mer om Boligkjøperforsikring
Juridisk ordbok