Hopp til innhold
Min side

Kan sølvkre utgjøre en mangel ved boligen?

Kjøpekontrakt er signert, overtakelsen er gjennomført, og flytteeskene begynner å fylle drømmeboligen. I øyekroken ser du noen bittesmå insekter som kryper langs badegulvet. De er raske, og du får så vidt øye på dem før de forsvinner ned i sluket eller inn i en sprekk. Overraskelsen er stor, frykten melder seg, og du lurer på hva dette er.

Innhold:

I en bolig kan flere ulike insekter både trives og gjemme seg, men en gjenganger er sølvkre. I denne artikkelen vil du få en kort introduksjon til hva sølvkre er, om de kan være en rettslig mangel ved boligen, og hvordan de kan bekjempes.

 

Anchor tag: 1

Hva er sølvkre?

Sølvkre er små dråpeformede og sølvfargede insekter som ofte forveksles med skjeggkre (les artikkel om prisavslag ved funn av skjeggkre her). Forskjellen mellom skjeggkre og sølvkre er at sistnevnte er litt mindre, har kortere antenner på hodet, kortere tråder på halen, og de er ikke i like stor grad dekket av synlig dun.

Selv om mange opplever sølvkre som sjenerende, vil de ikke gjøre noen skade. De trives veldig godt i mørke og fuktige rom. Sølvkre avdekkes derfor ofte på badet, kjøkkenet og i kjelleren, og de forsvinner fort inn i sprekker og sluk idet lyset skrus på.

 

Anchor tag: 2

Kan du kreve prisavslag for sølvkre?

Dersom du avdekker feil ved en nyinnkjøpt bolig, kan du ha krav på prisavslag fra selger/boligselgerforsikringen. Dette forutsetter at avviket er en rettslig mangel etter avhendingsloven. Spørsmålet er derfor: Er sølvkre en rettslig mangel?

Sølvkre er isolert sett sjelden å anse som mangel etter avhendingsloven. Utover at det kan være sjenerende, er konsekvensene av å ha sølvkre i boligen svært begrenset.

Sølvkre kan likevel være en indikasjon på fuktskader, som ofte kan være å anse som en rettslig mangel. I følge Folkehelseinstituttet er optimale forhold for sølvkre temperaturer mellom 25 og 30 grader og 75 til 90 prosent luftfuktighet. Ettersom sølvkre trives i fuktige omgivelser, kan et større antall sølvkre derfor indikere at boligen har et mugg- og/eller fuktproblem. Og når du har en mistanke om fuktproblemer i boligen, bør dette undersøkes nærmere.

Det er viktig å tilføye at selv om du finner fukt, betyr ikke dette at du automatisk har krav på prisavslag. Det avhenger av salgsdokumentene og om det er gitt opplysninger som kan knyttes til funnene som nå er gjort. Både selgers egenerklæringsskjema og takstmannens tilstandsrapport kan gi en god pekepinn i den forbindelse.

Hvis det er sølvkre på badet, badet er av eldre dato, takstmannen har vurdert at badet kan ha et fuktproblem, og det er ukjent hvordan badet er bygget, vil fuktproblemet vanskelig kunne utgjøre en rettslig mangel. Motsatt kan det være dersom badet er av nyere dato, oppført av profesjonelle, og er vurdert av takstmann til å ha ingen eller få byggtekniske svakheter. Det er likevel viktig å presisere at dette kun er utgangspunkter. I begge tilfeller må det foretas en konkret vurdering av hva som er oppdaget, og hva kjøper kunne forvente.

 

Anchor tag: 3

Slik blir du kvitt sølvkre

Hvis du avdekker sølvkre, bør du kartlegge omfanget ved å bruke limfeller. Limfeller plasseres i de utsatte områdene og vil tiltrekke seg insektene. Da vil du enkelt få oversikt over hvor stort problemet er. Hvis du sender resultatene til analyse, vil du også få vite om du har besøk av sølvkre eller skjeggkre.

Limfellene kan også fortelle deg mer enn hvor det er flest sølvkre. Er det for eksempel fanget flest sølvkre på badet, vitner dette om at det er et fuktproblem på badet. Det trenger ikke være slik at badet er utett – det kan for eksempel hende at badet ikke er godt nok ventilert. I så fall må du sørge for bedre ventilasjon. Får du bukt med kilden til fuktproblemet, vil du som hovedregel bli kvitt sølvkreene også.

Hvis du ikke finner fuktkilden, kan det i noen tilfeller være nødvendig med destruktive inngrep, altså å rive/ta hull i vegger, gulv eller tak. Men resultatet kan være at du ikke finner noe. I så fall må du selv dekke både risikoen og utgiftene knyttet til de destruktive inngrepene. Hvis du er usikker på om du skal gjøre inngrep i konstruksjonen, bør du snakke med en fagkyndig. Har du boligkjøperforsikring hos HELP, kan vi gi deg råd om du oppdager en større mengde sølvkre i boligen.

Få juridisk hjelp når du kjøper bolig!

Boligkjøperforsikring

Med HELP Boligkjøperforsikring får du hjelp hvis du skulle oppdage feil etter overtakelsen. Du har tilgang på advokat i hele fem år etter overtakelse.

Les mer om Boligkjøperforsikring
Juridisk ordbok