Hopp til innhold
Min side

Kjøpt bolig og funnet feil? Slik klager du

Vi mottar daglig henvendelser om hva som er riktig prosedyre for å klage på feil ved boligkjøpet. Enten du har boligkjøperforsikring eller ikke, kan det være nyttig å sette seg inn i klageprosessen.

Mekler og boligkjøper på visning

Innhold:

Som boligkjøper trenger du fort eksperthjelp når skader avdekkes. Uansett er det viktig at du handler raskt, ikke venter og ”ser an” skadeutviklingen før du foretar deg noe. Da kan det være for sent.

 

Anchor tag: 1

Ikke tap kravet ditt

For å få prisavslag , erstatning eller hevet boligkjøpet, er det ikke nok at du har et krav etter loven, du må også gå frem på riktig måte. Avhendingsloven definerer både kjøpers og selgers rettigheter, også hvordan du skal gå frem for å reklamere. Hvis du ikke følger riktig fremgangsmåte, kan konsekvensen bli at du mister kravet ditt.

Anchor tag: 2

Dette er de vanligste ”fellene”

- For sen reklamasjon
- Utbedring i strid med selgers rett til selv å sørge for utbedring


Brudd på avhendingslovens bestemmelser om å fremme krav i tide (rettidig reklamasjon), avhendingslovens § 4-19, samt utbedring i strid med selgers utbedringsrett, avhendingsloven § 4-10, har dessverre fratatt en del kjøpere krav de har rett på.

 

Anchor tag: 3

"Innen rimelig tid"

Avhendingsloven § 4-19 har regler om reklamasjonsfrister. Hovedregelen er at reklamasjonen må fremsettes ”innen rimelig tid” etter at du oppdaget eller burde ha oppdaget mangelen. Høyesterett har uttalt at rimelig tid i denne sammenheng normalt er mellom 2 og 3 måneder, men både kortere og noe lengre frist kan tenkes.

I praksis dreier diskusjonene seg om når du burde ha oppdaget mangelen, altså når fristen begynner å løpe. Dette er spesielt aktuelt ved mangler som viser seg gradvis, som symptomer. Det er viktig å være klar over at fristen kan løpe selv om du ennå ikke har full oversikt over omfang, kostnader og så videre.

 

Anchor tag: 4

Ikke vent og se

En eventuell fagkyndig vurdering kan ettersendes, det kan være risikabelt å vente med å reklamere til du har fått rapporten. Forutsatt at du har reklamert innen rimelig tid, kan reklamasjoner fremmes i inntil 5 år fra overtakelse. Vi anbefaler at du reklamerer skriftlig for å sikre deg bevis på at og når du har reklamert.

 

Anchor tag: 5

Selgers utbedringsrett

Hovedregelen i avhendingsloven er at selger kan møte et krav fra kjøper med et tilbud om utbedring av mangelen. Det er dermed ikke avgjørende at du kan dokumentere mangelen i ettertid, og det er normalt ikke nok at du informerer selger ved reklamasjonen om at du vil starte utbedring kort etter. Dette gjelder også selv om selger har selgeransvarsforsikring (tidligere eierskifteforsikring.)

 

Anchor tag: 6

Foreldelse

Hvis du har reklamert, men ikke blir enig med selger, og vil bringe saken til retten, må du også overholde foreldelseslovens regler. Hovedregelen er at krav foreldes etter 3 år. Foreldelsesreglene gjelder altså parallelt med reklamasjonsreglene.

Riktig fremgangsmåte til rett tid er det aller viktigste for å nå frem med et gyldig krav. Hvis du ikke er sikker på reglene og fremgangsmåten, bør du søke juridisk bistand for ikke å trå feil. Risikoen er at du forspiller kravet ditt hvis du ikke går riktig frem.

Få juridisk hjelp når du kjøper bolig!

Boligkjøperforsikring

Med HELP Boligkjøperforsikring får du hjelp hvis du skulle oppdage feil etter overtakelsen. Du har tilgang på advokat i hele fem år etter overtakelse.

Les mer om Boligkjøperforsikring
Juridisk ordbok