Hopp til innhold
Min side

Bilselgeren vil reparere feil – hva kan jeg kreve?

Når en vare har en mangel i lovens forstand, utløses en rekke rettigheter for kjøperen. Hun kan blant annet kreve utbedring, omlevering, prisavslag og heving på nærmere vilkår.

Mobiltelefon og bankkort

Innhold:

Anchor tag: 1

Selgers rett

Utgangspunktet etter både kjøpsloven og forbrukerkjøpsloven, er at selgeren skal få muligheten til å besørge utbedring av mangelen. Selger kan altså kreve å bruke sin rett til å utbedre mangelen og dermed avskjære forbrukerens krav om prisavslag eller heving. At et krav om prisavslag eller heving ikke kan føre frem på grunn av selgers utbedring, forutsetter at utbedringen skjer i samsvar med loven (se nedenfor).

Selv om kjøper som utgangspunkt har valgmulighet mellom retting eller omlevering, gjelder ikke denne valgmuligheten i ethvert tilfelle. Unntakene er ikke temaet her.

 

Anchor tag: 2

Hva er tilstrekkelig utbedring

Når selger ønsker å utbedre feilen, er spørsmålet hva som kreves for at utbedringen er i samsvar med loven slik at kjøper må akseptere dette.

 

1. Selger må tilby utbedring innen rimelig tid

For at selger skal ha sin rett til utbedring i behold, må han tilby utbedring innen rimelig tid. Forbrukerkjøpsloven sier at selgers tilbud må fremsettes "uten opphold", og kjøpsloven sier noe av det samme. Det følger av kjøpsloven at kjøperen selv kan sørge for retting av mangelen i de tilfellene der det vil være urimelig å vente på selgerens retting eller omlevering.

Selgers rett til å foreta utbedring tapes altså dersom utbedring ikke tilbys innen rimelig tid. Det samme gjelder dersom selger avviser kjøperens krav om utbedring.

 

2. Utbedring skal skje uten kostnad for kjøperen

For det andre skal selgers utbedring skje uten kostnad for kjøperen. Dette står i både kjøpsloven og forbrukerkjøpsloven.

At utbedringen skal skje kostnadsfritt, innebærer at kjøperen ikke skal ha noen reparasjonskostnader. Dette gjelder ikke bare utgiftene til selve reparasjonen, men også eventuelle transportkostnader. Hvis en mangelfull bil ikke er kjørbar, er det selger som må betale for frakt til verkstedet eller erstatte fraktkostnadene i etterkant.

 

Anchor tag: 3

Plikt til å begrense tap

Når det gjelder størrelsen på transportkostnadene som kan kreves, er det viktig å huske at kjøperen har en tapsbegrensningsplikt. Kjøperen kan ikke kreve at selger dekker en mer kostbar form for transport enn det som er nødvendig. Eksempelvis kan en kjørbar bil normalt ikke kreves tauet til verkstedet.

 

3. Utbedringen skal skje uten vesentlig ulempe

Det følger av både kjøpsloven og forbrukerkjøpsloven at utbedring skal skje "uten vesentlig ulempe" for kjøperen. Men en mangel med påfølgende utbedring innebærer jo ofte ulemper, og det er kun de vesentlige ulempene som ikke kan pålegges kjøperen.

 

Anchor tag: 4

Hva kjøper må akseptere

Kjøperen må normalt akseptere ulemper i form av at han eller hun selv må kjøre bilen på verksted. Annerledes kan det være hvis selger krever at kjøper må kjøre svært langt for å komme seg til selgers forretningsadresse eller til det verkstedet selger har valgt. I en slik situasjon kan kjøper normalt kreve at et annet verksted velges eller at selger sørger for transport av bilen.

 

4. Utbedringen skal skje innen rimelig tid

Kjøperen kan kreve at utbedring skjer "innen rimelig tid" etter at kjøperen klaget over mangelen. Det kan ikke gis noe fasitsvar på hva som er rimelig tid, ettersom dette må vurderes i hver enkelt sak. Hvor lang tid det er rimelig å bruke på utbedringen vil blant annet avhenge av feilens kompleksitet, om deler må bestilles og verkstedets kapasitet. Når det gjelder kapasitet, må man som kjøper kunne forvente normal progresjon, men ikke at selger legger alt annet arbeid til side for å reparere bilen.

 

5. Hvor mange utbedringsforsøk har selger?

Det fremgår av forbrukerkjøpsloven at selgeren ikke har rett til å foreta mer enn to utbedringsforsøk for samme mangel, med mindre "særlige grunner" tilsier at det er rimelig med flere forsøk. Regelen om to utbedringsforsøk er altså ikke absolutt.

Det er viktig å huske at begrensningen i antall reparasjonsforsøk gjelder for en og samme feil. Om bilen etter reparasjon av én feil viser seg å ha en helt annen feil, har selger i utgangspunktet to nye utbedringsforsøk for den nye feilen.

Kjøpsloven har ikke tilsvarende regel om begrensning i antall utbedringsforsøk. Her må man falle tilbake på at en og samme mangel kan kreves reparert innen "rimelig tid".

 

6. Når kan kjøper kreve leiebil for selgers regning?

Det er kun forbrukerkjøpsloven som har en regel som sier at kjøperen kan kreve en erstatningsgjenstand for selgers regning mens reparasjonen pågår. Erstatningsgjenstanden kan ikke kreves fra første sekund, men bare hvis reparasjonen gjør at kjøperen i mer enn en uke hindres i å bruke varen han har kjøpt.

Forbrukerkjøpsloven sier også at en erstatningsgjenstand kun kan kreves når dette fremstår rimelig i lys av forbrukerens behov og de kostnader og ulemper som selgeren påføres. Der kjøperen disponerer to biler, vil han eller hun antakelig ikke kunne kreve en erstatningsgjenstand for selgers regning.

 

Anchor tag: 5

Samme type bil

Det er mange som lurer på hva som ligger i "erstatningsgjenstand", i dette tilfellet hvilken type leiebil man kan kreve mens egen bil repareres. Svaret her er nok at man kan kreve en tilsvarende bil som den man har kjøpt, uten at man kan kreve akkurat samme type bil.

Materiale til dette blogginnlegget er hentet fra kjøpsloven, forbrukerkjøpsloven og "Utbedring etter boken" – Norges Bilbransjeforbund (juni 2015).

Med advokatforsikring kan du få hjelp

Lovbok og advokater

Advokatforsikring

Din egen advokat når du trenger hjelp i privatlivet. Du betaler ingen timepris.

Les mer om Advokatforsikring
Juridisk ordbok