Hopp til innhold
Min side

Skader på bilen etter bilvask?

Mange legger turen innom bensinstasjonen for å vaske bilen. For å sørge for et godt resultat og hindre skader er det lurt å ta noen forholdsregler.

Bil i fart

Innhold:

Det er dessverre slik at en bilvask kan skade bilen din. Noen bileiere rapporterer om merker, riper i lakken og andre skader etter endt bilvask. Hvis uhellet er ute, er det lurt å kunne noe om rettighetene sine.

 

Anchor tag: 1

Loven bestemmer - ikke bensinstasjonen

"Bilvask skjer på eget ansvar" står det kanskje på bensinstasjonens skilt, men dette kan ikke bensinstasjonen høres med. En bilvask reguleres av håndverkertjenesteloven, og loven sier at det ikke kan avtales vilkår som er mindre gunstige for forbrukeren enn de vilkårene som følger av loven.

 

Anchor tag: 2

Konkrete unntak

Annerledes er det nok med mer konkrete forbehold fra bensinstasjonens side. I blant varsler bensinstasjonens skilt om at man før bilvask må ta av bilens takboks og antenner, med videre. Hvis du ikke etterkommer dette, vil bensinstasjonen ikke bli ansvarlig for skader som følge av forsømmelsen.

 

Anchor tag: 3

Du må bevise

Håndverkertjenesteloven sier at forbrukeren kan kreve erstatning for tap han eller hun har lidt som følge av en mangelfullt utført håndverkertjeneste. Dersom bilvasken har skadet bilen, så vil tjenesten i teorien være mangelfull.  Problemet er bare at det er den som krever erstatning som har bevisbyrden for at skadene er forårsaket av bilvasken.

Spørsmålet om ansvar for skader som følge av bilvask har vært til behandling hos Forbrukertvistutvalget (nå Forbrukerklageutvalget – navneendringen skjedde den 1. mars 2017) flere ganger. I flere av vedtakene har forbrukeren ikke fått medhold, nettopp fordi han eller hun ikke har kunnet dokumentere eller sannsynliggjøre at skadene på bilen skyldes bilvasken.

Eksempel

Et vedtak fra Forbrukertvistutvalget* fra mars 2016 handler om en kvinne som kjøpte en automatisk maskinvask på sin lokale bensinstasjon. Kort tid etter bilvasken oppdaget bileieren flere riper og merker i lakken. Hun reklamerte overfor bensinstasjonen, men de avviste klagen. Kvinnen klaget saken inn til Forbrukerrådet og senere Forbrukertvistutvalget*. Hun fremla bilder av lakkskadene og et pristilbud på reparasjonskostnader for å dokumentere kravet sitt. Utvalget mente imidlertid at bileieren ikke hadde sannsynliggjort at skadene skyldtes bilvasken. De konkluderte med at bildene og pristilbudet beviste at det var lakkskader på bilen, men at disse dokumentene ikke sannsynliggjorde årsaken til skadene. Følgende ble uttalt:

"Bildene som er framlagt og kalkylerapporten (...) godtgjør at det foreligger lakkskader på bilen, men ikke at skadene ble påført i forbindelse med innklagedes oppdrag."

 

Anchor tag: 4

Hvilke forholdsregler bør du ta?

For å kunne sannsynliggjøre at eventuelle skader har oppstått under bilvasken, er det lurt å ta noen forholdsregler. Blant annet er det fornuftig å ta bilder av bilen like før vasken. Det er også lurt å se over bilen etter endt bilvask for å sjekke om det har kommet skader. Hvis bilen er skadet, bør du kontakte bensinstasjonen umiddelbart og sikre deg et skriftlig bevis på at det ble klaget med en gang. For eksempel kan du sende en e-post til bensinstasjonen like etter at du har snakket med dem, vise til dagens samtale og klage over skader etter bilvask.

Hvis skaden har skjedd og du ikke sikret deg bilder, bør du engasjere en sakkyndig som kan skrive en uttalelse om hva som er den mest sannsynlige årsaken til lakkskadene. En slik uttalelse vil bidra til å sannsynliggjøre at bilvasken er årsaken til skadene hvis saken ender hos Forbrukerklageutvalget eller i domstolene.

I eksempelet ovenfor gir Forbrukertvistutvalget* uttrykk for at en sakkyndigrapport ville ha vært en fordel. Utvalget sier som følger:

"Det foreligger ingen sakkyndighetsvurdering som sier noe om hvordan lakkskadene mest sannsynlig har oppstått, for eksempel om det kan ha skjedd ved bruk av vaskebørstene."

* = Nå Forbrukerklageutvalget. Navneendringen skjedde den 1. mars 2017.

Med advokatforsikring kan du få hjelp

Lovbok og advokater

Advokatforsikring

Din egen advokat når du trenger hjelp i privatlivet. Du betaler ingen timepris.

Les mer om Advokatforsikring
Juridisk ordbok