Hopp til innhold
Min side

Avtaler ved private kjøp

Advokatene i HELP bistår ofte i tvister som oppstår etter at to private parter har inngått avtale om kjøp/salg av en vare. Det kan være seg typisk kjøp av bil, båt eller andre mindre varer. Det vi ofte ser i kontraktene er at partene inntar forbehold som skal regulere kjøpet.

Penn og notatblokk

De særskilte forbeholdende som adresseres i denne artikkelen, er de vi ser oftest. De står ofte i ulike varianter av at «varen selges uten noen form for garanti» eller «varen selges uten reklamasjonsrett».

Det er viktig at du er klar over at det kun er et av disse forbeholdene som får virkning rettslig sett.

Når man inntar tilsvarende forbehold som nevnt ovenfor, så er det typisk fordi at partene ønsker å avtale seg bort fra rettighetene man har ved kjøp og salg etter kjøpsloven. Kjøpsloven er preseptorisk, eller fravikelig. Kort fortalt betyr dette at man kan bli enige om å se bort i fra rettighetene og pliktene etter loven.

Men det er da viktig å være oppmerksom på ordlyden i avtalen som inngås. Garanti og reklamasjon er to begreper som ofte blandes i dagligtalen. Alle har en reklamasjonsrett etter loven, men en garanti er noe man kan få i tillegg til loven. Garantier tilbys vanligvis i handler der selger er en profesjonell næringsdrivende, for eksempel en bilselger eller en håndverker. Det er ikke så vanlig at det gis garantier i kjøp/salg mellom private parter.

I denne saken kan du lese mer om garanti og reklamasjon i forbrukerforhold. 

En avtale der man tar et forbehold om at varen selges uten garanti, vil derfor ikke rettslig sett bety at man ikke kan reklamere eller påberope seg andre rettigheter etter kjøpsloven. Dette forbeholdet vil derfor ikke ha noen rettslig betydning hvis det faktisk oppstår en tvist etter kjøpet.

Hvis du ønsker å forsikre deg om at kjøper eller selger ikke kan påberope seg rettigheter etter loven, anbefales derfor at man blir enige om en tekst i kontrakten der man spesifikt fraskriver seg rettighetene etter kjøpsloven. Skriv det gjerne ordrett, slik at det ikke kan oppstå tvil senere ved eventuell tvist. Virkningen av at man avtaler seg bort fra reklamasjonsretten og rettighetene i kjøpsloven for øvrig, vil være at kjøper ikke kan påklage eventuelle feil ved varen i ettertid.

Vi anbefaler at du tar kontakt med oss i HELP før en sånn avtale skal inngås, slik at grunnlaget for og innholdet av avtalen kan gjennomgås.

Med advokatforsikring kan du få hjelp

Lovbok og advokater

Advokatforsikring

Din egen advokat når du trenger hjelp i privatlivet. Du betaler ingen timepris.

Les mer om Advokatforsikring
Juridisk ordbok