Hopp til innhold
Min side

Har jeg angrerett?

Mange tar kontakt og lurer på om de har angrerett i forbindelse med en kjøpsavtale som de angrer på.

Høytaler på hylle i butikk

En angrerett er noe som utledes av angrerettloven, men loven gjelder kun i de tilfeller hvor kjøperen er en forbruker (privatperson), selger opptrer i næringsøyemed (ikke som privatperson) og avtalen inngås ved fjernsalg eller salg utenom faste forretningslokaler.

De typiske eksemplene hvor loven kommer til anvendelse er når det bestilles en vare via telefonsalg, tv-shop eller fra selgers nettbutikk. Tanken bak loven er at kjøper skal få en mulighet til å inspisere varen nærmere etter å ha mottatt den, og kunne gå tilbake på avtalen dersom produktet ikke svarer til forventningene.

Frist for bruk av angreretten

Den som ønsker å benytte seg av sin angrerett må gi melding til selger om dette innen utløpet av fristen. Fristen er normalt 14 dager fra da avtalen ble inngått eller tingen ble mottatt, såfremt selger har gitt nødvendig informasjon om adgangen til å benytte seg av angreretten. Dersom selger har unnlatt å informere om angreretten, vil fristen forlenges med 12 måneder.

Det er forbrukeren som har bevisbyrden for at det er gitt melding til selger innen fristens utløp, og det er derfor en fordel at meldingen gis skriftlig, f.eks. via e-post.

Kostnadene ved retur av varen dekkes av kjøper, med mindre selger har påtatt seg å betale disse eller ikke har opplyst at forbrukeren må betale returkostnadene.

Angrerettens unntak

Det er verdt å merke seg at loven har en del unntak, og det er bl.a. ikke angrerett på varer som forringes raskt eller går raskt ut på dato, ved levering av forseglede varer som av hensyn til helsevern eller hygiene ikke er egnet for retur og der forsegling har blitt brutt etter levering, eller ved levering av forseglede lyd- eller bildeopptak eller forseglet programvare som forbrukeren har brutt forseglingen på.

Siden hovedregelen innenfor avtalerett er at avtaler skal holdes, og angrerettloven er et unntak med begrenset virkningsområde, vil en ved andre typer kjøp ikke ha noe ubetinget rett til å gå tilbake på avtalen. Det nytter derfor ikke å slå i bordet med angrerettloven om du har kjøpt en bruktbil fra en privat selger, selv om bilen ble annonsert på Finn.no.

Partene står likevel fritt til å bli enige om å omgjøre en inngått avtale, og det kan også hende at det foreligger en kjøpsrettslig mangel eller forsinkelse som gir grunnlag for å kreve heving av avtalen

Med advokatforsikring kan du få hjelp

Lovbok og advokater

Advokatforsikring

Din egen advokat når du trenger hjelp i privatlivet. Du betaler ingen timepris.

Les mer om Advokatforsikring
Juridisk ordbok