Hopp til innhold
Min side

Når samboere gifter seg

Selv om vi lever i 2021, er det ikke slik at lovverket sidestiller samboere og ektefeller. Det er viktig å huske på for samboere når de gifter seg.

Gift

Innhold:

Anchor tag: 1

Hver eier sitt

Utgangspunktet for samboere er at hver eier sitt. Under ekteskapet er hovedregelen den samme for ektefeller, at hver eier sitt, og at man dermed står fritt til å gjøre det man vil med det man eier.

 

Anchor tag: 2

Stor forskjell ved samlivsbrudd

Ved et samlivsbrudd er reglene for samboere og ektefeller ulike. Ved et samlivsbrudd beholder samboeren det hun eller han eier av både gjenstander og verdier. Hovedregelen for ektefeller er at hver ektefelle beholder hver sine ting, men de er nødt til å likedele alle verdier, også verdien av gjenstandene. Dette kan illustreres ved to eksempler:

  1. Truls og Trine er samboere. Under samlivet kjøper Trine en el-sykkel. Dersom Trine og Truls går fra hverandre, har Trine rett til å ta med seg el-sykkelen, og hun er ikke nødt til å betale noe til Truls for verdien av el-sykkelen.
  2. Truls og Trine er ektefeller: Under samlivet kjøper Trine en el-sykkel. Dersom Trine og Truls går fra hverandre, har Trine rett til å ta med seg el-sykkelen mot å betale Truls halve verdien.

 

All formue likedeles

Hovedregelen om likedeling for ektefeller gjelder all formue. Har Trine spart opp flere hundre tusen, mens Truls bare har noen få hundrelapper, skal likevel all Trines formue, i likhet med Truls sin, deles likt. Dette gjelder uavhengig av formålet bak sparingen. Har Trine for eksempel spart opp til en sydenferie med venninner, er dette beløpet også gjenstand for deling ved et samlivsbrudd med Truls.

 

Samboeravtalen faller bort ved ekteskapsinngåelsen

Selv om det finnes en samboeravtale som sier hvem som eier hva, vil regelen om likedeling fortsatt gjelde for ektefellene, ettersom en samboeravtale faller bort ved ekteskapsinngåelsen. En samboeravtale kan likevel si noe om hva partene hadde med seg inn i ekteskapet, og slik være med på å dokumentere et mulig skjevdelingskrav.

 

Anchor tag: 3

Skjevdeling

Når ektefeller går fra hverandre, kan hver av dem kreve å få holdt utenfor delingen verdien av formue som klart kan føres tilbake til midler som ektefellen hadde da ekteskapet ble inngått, eller som man har mottatt som arv eller gave under ekteskapet. Dette kalles skjevdeling. Hvis det i samboeravtalen ble fastsatt at Trine eide el-sykkelen og sølvtøyet, og dette fortsatt er i behold ved ekteskapets opphør, kan Trine holde dette utenfor delingen med Truls. Samboeravtalen kan dermed hjelpe ved å si noe om hvem som eide hva ved ekteskapsinngåelsen.

 

Opprett egen arvekonto

Under samboerforholdet og under ekteskapet er det mange som mottar arv eller gave, ofte i form av pengebeløp. Er man samboer, trenger man ikke tenke på hvor man plasserer pengene, eller hva man gjør med dem, så lenge de ikke blir blandet med midler som er sameie, ettersom samboere beholder hvert sitt ved et samlivsbrudd. Er man gift, bør man imidlertid tenke over hva man gjør med arvemidler/gavemidler dersom man ønsker å holde dette utenfor delingen med ektefellen ved et samlivsbrudd.

Ekteskapslovens regel om skjevdeling er streng. Dersom arvemidlene/gavemidlene blandes sammen med for eksempel lønn og annen inntekt som en ektefelle mottar under ekteskapet, kan disse sies å være så sammenblandet med felleseiemidler at de ikke kan skjevdeles.

For å unngå å miste retten til å holde disse arvemidlene/gavemidlene utenfor delingen ved samlivsbruddet, bør man gjøre noen grep. Et alternativ er å opprette en egen konto i banken hvor man kun setter inn penger man har fått i arv eller gave. På denne måten er det ingen tvil om hvor pengene stammer fra, eller om de fortsatt er i behold. Et annet alternativ, eller som et tillegg til kontoen, er å opprette en ektepakt.

 

Anchor tag: 4

Ektepakt

Ektepakten er ektefellenes form for samboeravtale. I likhet med samboeravtalen kan man i stor grad styre hvordan et oppgjør ved eventuelt samlivsbrudd skal se ut.

En ektepakt kan man opprette både før og etter ekteskapsinngåelsen. Skjemaet for ektepakt finner man på Brønnøysundregisterets nettsider. Skjemaet kan se enkelt ut, men jussen på området kan være svært komplisert. Vi anbefaler derfor å ta kontakt med en advokat for bistand med utfylling av ektepakt.

Anchor tag: 5

Separat økonomi også etter ekteskapsinngåelsen

Det å ha adskilt økonomi, er i dag svært utbredt blant både ektefeller og samboere. Mange ønsker å ha det på samme måte, også vet et samlivsbrudd. Er man gift, og har dette ønsket, bør man opprette en ektepakt.

I ektepakten har man mulighet til å krysse av for fullstendig særeie. Særeie er en formuesordning som betyr at en ektefelle eier noe alene, og at det skal holdes utenfor delingen ved et brudd. Det skal påpekes at det er fullt mulig å ha særeie i en gjenstand eller eiendom man har i sameie med en annen person. Trine kan for eksempel ha særeie på sin halvpart av huset hun eier sammen med Truls.

Har man formuesordningen med fullstendig særeie, vil det si at ektefellene ikke skal foreta en deling av formuen seg imellom. De beholder hvert sitt, både verdier og ting, ved bruddet.

Med advokatforsikring kan du få hjelp

Lovbok og advokater

Advokatforsikring

Din egen advokat når du trenger hjelp i privatlivet. Du betaler ingen timepris.

Les mer om Advokatforsikring

I 2023 hjalp vi kundene våre med

1 794

Samlivsbrudd

2 221

Barnesaker

474

Ektepakter

3 556

Samboer-kontrakter
Juridisk ordbok