Hopp til innhold
Min side

Gaver mellom ektefeller

Selv om du er gift, vil du eie visse ting alene (eneeie), eller sammen med din ektefelle eller andre (sameie). Du kan eie noe alene selv om du og din ektefelle har felleseie. Felleseie betyr at verdien av det dere eier ved et eventuelt oppgjør, enten som følge av skilsmisse eller ved død, i utgangspunktet skal deles likt mellom dere. 

Ungt par

Innhold:

Anchor tag: 1

Du eier den – men verdien skal deles

Det vil si at dersom du kjøper deg en motorsykkel for din lønn som du har opptjent under ekteskapet, så er motorsykkelen din og du kan bruke, forbruke, selge og gi den bort under ekteskapet. Motorsykkelen er din og eies av deg alene. Men ved et oppgjør mellom deg og din ektefelle, enten ved skilsmisse eller ved død, skal nettoverdien av motorsykkelen som utgangspunkt deles likt mellom dere. 

Hvis du ønsker å overdra hele eller deler av motorsykkelen til din ektefelle uten at han/hun skal betale vederlag, gir du som utgangspunkt ektefellen din en gave. Det følger da av ekteskapsloven § 50 at gaver mellom ektefeller må gjøres i ektepakts form for å være gyldige. Bestemmelsen gjør unntak for gaver som må anses som vanlige, samt gaver som består i pensjon, livsforsikring, livrente, føderåd eller lignende ytelser som sikrer den andre ektefellen. Slike gaver krever ikke ektepakt.

Anchor tag: 2

Vanlig gave

Om en gave kan anses som en vanlig gave, må avgjøres ut fra en konkret vurdering i det enkelte tilfelle. Ektefellenes økonomiske forhold da gaven ble gitt, spesielt giverens inntekts- og formuesforhold, vil være av sentral betydning.

Anchor tag: 3

Ektepakt og kreditorer

For ektefeller som har fullt felleseie, slik at verdien av motorsykkelen som utgangspunkt skal deles mellom dem ved et oppgjør, vil betydningen av om det er opprettet ektepakt først og fremst få praktisk betydning ovenfor ektefellenes kreditorer. Dine kreditorer kan kun ta beslag i det du eier. Hvis du har gitt halve motorsykkelen til ektefellen din i gave via en ektepakt som er tinglyst, vil kreditorene dine i utgangspunktet bare kunne ta beslag i din andel av motorsykkelen – en halvpart. (Fra dette utgangspunktet gjøres det en rekke unntak til vern for kreditorene til giverektefellen, men det lar vi ligge her.)

 

Anchor tag: 4

Retten til gjenstanden 

At gaven gyldig er gitt gjennom ektepakt får også betydning for hvem som har rett til den aktuelle tingen ved et brudd. Det følger av ekteskapsloven § 66 at en ektefelle som hovedregel har rett til å beholde eiendeler som han eller hun fullt ut eller for det vesentlige eier. Hvem som eier hva, og om du gyldig har gitt eller fått gaver under ekteskapet fra ektefellen din, får da betydning for hvilke gjenstander du i utgangspunktet har førsterett til å ta med deg ved et brudd.

For gifte som har avtalt formuesordningen særeie, vil det at gaver er gitt i ektepakts form også få betydning for den senere økonomiske delingen mellom dem, enten ved skilsmisse eller ved død. Ektefeller med fullt særeie har rett til å få sitt særeie i form av både gjenstand og verdi. Hvis du eier motorsykkelen alene, vil du kunne ta denne med deg udelt. Om du har gitt ektefellen din motorsykkelen i gave, men uten at gaven er gitt i ektepakts form, vil du også som utgangspunkt kunne ta med deg motorsykkelen udelt ved et brudd. Gaven er ikke gyldig gitt.

Til slutt nevnes at også de arverettslige reglene kan sette begrensinger for om en gave er gyldig gitt mellom ektefeller selv om det er opprettet ektepakt. Mer om dette kan du lese her.

Med advokatforsikring kan du få hjelp

Lovbok og advokater

Advokatforsikring

Din egen advokat når du trenger hjelp i privatlivet. Du betaler ingen timepris.

Les mer om Advokatforsikring

I 2023 hjalp vi kundene våre med

1 794

Samlivsbrudd

2 221

Barnesaker

474

Ektepakter

3 556

Samboer-kontrakter
Juridisk ordbok