Hopp til innhold
Min side

Eier samboerne boligen sammen?

Kun 26% av samboerne har samboeravtale (Opinion for HELP november 2014). Advokatene i HELP har mange pågående tvister om tidligere samboere eier den siste felles boligen sammen eller ei. Hvis svaret er ja, blir neste spørsmål: Med hvilken eierbrøk? Uten samboeravtale er disse spørsmålene ofte vanskelige å besvare.

Mann og dame gir klem

Innhold:

Les om

Det finnes ikke noen lov som regulerer formuesforholdene mellom samboere. Ekteskapsloven gjelder bare ektefeller. Derfor må vi støtte oss til domstolenes behandling av tilsvarende saker. 

Anchor tag: 1

Samliv ikke nok

"Grunnsetningen" eller utgangspunktet finner vi i Høyesteretts dom, gjengitt i Rettstidende for 1984, side 497 ( Rt. 1984.497, nederst på s. 502): 

Som også partene er enige om, medfører etablering av et samlivsforhold ikke at det partene da eier eller senere erverver, blir sameie mellom dem. Utgangspunktet er at hver fortsatt eier sitt. Skal det oppstå sameie, må det foreligge avtale eller et annet rettsstiftende moment. Grunnlag for sameie kan ved siden av avtale eksempelvis være at partenes økonomi har vært så sammenfiltret at det ikke lar seg gjøre å fastslå hvem som eier hva, eller at enkelte eiendeler er innbrakt på en slik måte at man etter en konkret vurdering kommer til at de tilhører partene i fellesskap.

Anchor tag: 2

Samlivsavtale

Sitatet ovenfor illustrerer tydelig hvor viktig en samboeravtale er for å unngå konflikter av den typen denne og andre dommer på området omhandler. "Annet rettsstiftende moment" vil typisk være at partene har kjøpt bolig sammen, og står oppført med hver sin eierandel i skjøtet. Det kan være vanskelig å dokumentere ut fra kontoutskrifter med mer at bolig eller andre eiendeler er anskaffet i fellesskap eller ment å være sameie. Uenighet om eierforhold gjelder naturligvis ikke bare felles bolig, men boligen er naturlig nok det største formuesgodet i de fleste samliv. 

Anchor tag: 3

Konsekvens

Hvis samboerne ikke har samlivsavtale som går ut på sameie, er resultatet ganske åpent. Utgangspunktet er at det kreves avtale eller annet rettsstiftende moment for å etablere sameie. Det kompliserer det hele at samboerne kan ha hatt en stilltiende avtale om medeiendomsrett/sameie, men dersom dette ikke fremgår skriftlig noe sted, kan det være svært vanskelig å bevise. Hva som blir utfallet av en tvist, vil derfor være vanskelig å forutsi. Det finnes mange lagmannsrettsdommer om det økonomiske oppgjøret etter endt samboerskap, men entydige er de ikke. Noen rettsavgjørelser gir saksøker medeiendomsrett i siste felles bolig, andre ikke.   

Anchor tag: 4

Advokathjelp

Dersom samboerne ikke på egen hånd blir enige seg i mellom om det økonomiske oppgjøret etter endt samliv, vil partene raskt få behov for advokathjelp. Vår erfaring er at en god advokat også kan bidra til å finne løsninger begge parter kan akseptere, uten at saken må avgjøres ved dom, men en rikholdig rettspraksis viser også at mange saker ender i domstolene. Familierett utgjør opp mot halvparten av alle saker som kommer inn til HELPs advokater fra kunder med advokatforsikring.

Vi har sagt det mange ganger før, men det kan ikke gjentas for ofte: Det viktigste og mest effektive samboere kan gjøre for å unngå senere konflikt, er å inngå samboeravtale!

Med advokatforsikring kan du få hjelp

Lovbok og advokater

Advokatforsikring

Din egen advokat når du trenger hjelp i privatlivet. Du betaler ingen timepris.

Les mer om Advokatforsikring
Juridisk ordbok