Hopp til innhold
Min side

Eierbrøken for samboere

Vi mottar en jevn strøm av henvendelser fra samboere i ulike livsfaser, gjerne knyttet til kjøp av felles bolig. Her er ett eksempel på en mulig (og fornuftig) løsning. 

Par ser hverandre i øynene

Les om

Min samboer og jeg har nettopp kjøpt leilighet sammen. Verdien av denne er 2.510.000 + omkostninger, totalt 2.580.769. Jeg har 450.000 i egenkapital og han har 150.000. Vi ønsker å dele lånet likt mellom oss. Det jeg lurer på er hvordan eierbrøken på leiligheten, altså det som skal tinglyses, kan reflektere dette?

Jeg har selv kommet frem til at jeg på bakgrunn av dette eier 56 %, mens han eier 44 %, men jeg er usikker på om dette er riktig. Og om det eventuelt er denne brøken som skal stå i tinglysingpapirer for leiligheten. Om så, blir det da riktig at jeg skal betale 56 % av lånet og han 44 %, eller skal man dele dette likt? Og hvordan blir det om vi en dag selger?

Signeres på kontraktsmøte

Her har samboerne beregnet helt riktige eierandeler. Ut fra den totale kjøpskostnaden har du brukt vår informasjon og beregningsmåte helt riktig. Avrundet til hele tall er beregningen helt korrekt. 

Egenkapitalen din utgjør 17,4 % av finansieringen og hans egenkapital utgjør 5,8 %. De resterende 76,8 % utgjør lån og blir da fordelt likt på hver av dere med 38,4 %. Din eierandel blir da egenkapitalen på 17,4 % og andel av lånet med 38,4 %, til sammen 55,8 %. Hans egenandel blir da 44,2 % på tilsvarende måte.

Dersom riktig eierbrøk skal tinglyses, må eierandelene skrives inn i skjøtet som skal gjennomgås og signeres på kontraktsmøte med selger. Det er da viktig å påpeke hvilken eierbrøk som skal tinglyses. Megler er ansvarlig for å sende inn skjøtet til tinglysing. 

Lånet er delt likt mellom dere slik at dere skal betale halvparten av lånekostnadene hver. 

Om dere en dag skal selge, vil lånesummen trekkes fra salgssummen og det salgsoverskuddet som eventuelt står igjen blir da fordelt hver av dere etter eierbrøken.

Lykke til!

Med advokatforsikring kan du få hjelp

Lovbok og advokater

Advokatforsikring

Din egen advokat når du trenger hjelp i privatlivet. Du betaler ingen timepris.

Les mer om Advokatforsikring