Hopp til innhold
Min side

Samboere: Ikke gå i 50/50-fella

Er du samboer? Eier dere bolig sammen? I hvilket eierforhold, i så fall? Var det eiendomsmegleren som satte inn 50/50 eierbrøk i skjøtet? Da er du ikke alene. Vi i HELP vil belyse noen av de klassiske fellene som mange samboere går i.

Smilende dame og mann

Innhold:

Les om

Anchor tag: 1

Hør Podkast: Derfor er samboerkontrakt lurt!

Anchor tag: 2

Ingen skriftlig regelverk for samboere

Samboere har ikke noe skriftlig regelverk å lene seg på. Det er full avtalefrihet, og HELP oppfordrer alle samboere til å skrive samlivsavtale, så formuesforholdet er regulert og forutsigbart. Dette gjør vi uten ekstra kostnad for våre kunder med advokatforsikring. På Min Side kan du også skrive avtalen selv, med god hjelp fra avtaleverktøyet. Vi kvalitetssikrer gjerne arbeidet etterpå. 

Skriv samlivsavtale!

En samlivsavtale bestemmer hvem som eier hva, og hvordan delingen skal skje når samlivet opphører. Det er bare 26 % av samboerne som har samlivsavtale (jf. Opinions undersøkelse for HELP Forsikring november 2014). De fleste andre lever i spenning. Få vet hva en må dele om samlivet tar slutt. Mange som lever i samboerforhold har solide inntekter og god økonomi, og mye å tape. Skriv samlivsavtale, så kan de spenningssøkende heller hoppe i fallskjerm etterpå.

En samlivsavtale bestemmer hvem som eier hva, og hvordan delingen skal skje når samlivet opphører.

Samboerpar som kjøper ny bolig sammen har gjerne felles lånetilsagn fra banken, og når de får tilslag på boligen og stiller i kontraktsmøte hos eiendomsmegleren, er skjøtet ferdig utfylt med 50/50 eierskap. De færreste er bevisste på hvilken eierbrøk som er riktig.

Anchor tag: 3

Forskjellig egenkapital?

Hvis partene har forskjellig egenkapital, bør dette gjenspeiles i eierandelene. La oss si at et par kjøper bolig for 2,5 millioner. Den ene har kr 500 000 (20 %) i egenkapital og den andre ingenting. Sammen skal de betjene et felles boliglån på 2 millioner kroner (80 % som deles på to). Da bør den med egenkapital eie 60 % og den uten eie 40 % av boligen, og dette eierforholdet bør skrives inn i skjøtet.

Anchor tag: 4

Forskjellig nedbetaling av boliglånet?

Hvis den ene skal betale mer enn den andre underveis i samlivet, bør dette også reflekteres i eierandelene. Kanskje den med egenkapital i eksempelet foran tjener det dobbelte av partneren, og skal betale dobbelt så mye på boliglånet. Da bør det stå i samboeravtalen at den med høyere lønn hefter for to tredeler av lånet, og den med lavere lønn for én tredel.

Partneren med høyere lønn har da finansiert kr 500 000, altså 20 %, med egenandel og kr 1 333 333, altså 53 %, med sin andel av lånet. Til sammen tilsvarer egenkapitalen og låneandelen 73 % av hele boligen, og derfor bør eierandelen være tilsvarende. 

Da forutsettes at partene ellers deler likt på utgifter til felles underhold.

Anchor tag: 5

Forskjellig forsørgerbyrde/forbruk?

Mange praktiserer felles økonomi. Gjøres dette bevisst, er det fint. Da kan man heller ikke angre på det, om det ene har forsørget den andres barn, og finansiert den andres skokolleksjoner eller dyre hobbyer.

Den ene eier varige verdier - den andre betaler mat, klær og forbruk

Da bør den som betaler forbruksvarer sikres ved for eksempel en eierandel i boligen, som den andre betaler ned på. Hvis ikke kan personen risikere å stå på bar bakke etter samlivet.

Den ene steller hjemme og muliggjør den andres karriere

Da bør den som er hjemme opparbeide seg medeierskap i den andres formue, gjerne ved en eierandel i boligen. Slik kan parten som er hjemme få del i overskuddet til den andre, som den har muliggjort, ved å være hjemme.

Anchor tag: 6

Endrede forhold?

Kanskje den ene arver penger som brukes til å betale ned på boliglånet, eller på oppussing eller ny garasje. Da bør samlivsavtalen revideres, og eierandelene kanskje justeres. Advokatene i HELP kan enten skrive ny avtale eller så setter vi opp en tilleggsavtale for våre kunder.

Anchor tag: 7

Full avtalefrihet

Vi sier ofte at samlivsavtaler inngås i godvær, men står sin prøve i gråvær. En plikter ikke å følge avtalen når samlivet tar slutt. Enhver kan være så raus en vil når fellesskapet opphører. Vi advarer mot raushet ved avtaleinngåelsen. Den forelskede avtalepart kan ønske å selge halve boligen sin til gi bort-pris, og det kan han komme til å angre på om han senere må kjøpe boligen tilbake til full pris.

Samlivsavtalen ligger gjerne i skuffen frem til partene er i varm konflikt. En balansert og klar avtale vil besvare mange tvistepunkter og gjøre det lettere å takle et samlivsbrudd eller et dødsfall.

Alle samboerpar bør skrive samlivsavtale. Kanskje behøves et testament også?

Med advokatforsikring kan du få hjelp

Lovbok og advokater

Advokatforsikring

Din egen advokat når du trenger hjelp i privatlivet. Du betaler ingen timepris.

Les mer om Advokatforsikring

I 2023 hjalp vi kundene våre med

1 794

Samlivsbrudd

2 221

Barnesaker

474

Ektepakter

3 556

Samboer-kontrakter
Juridisk ordbok