Hopp til innhold
Min side

Argumenter for ulike boligtyper

Det er mye som kan gå galt med ny bolig. Prisen for å få undersøkt eller få saken vurdert vil gjerne være dyrere enn forsikring. Her finner du gode argumenter for hvorfor Boligkjøperforsikring er relevant for ulike boligtyper:

Ulike konflikter en boligkjøper kan havne i med borettslaget:

 • Manglende parkeringsplass
 • Ansvar for balkong/terrasse/kjeller/uteområder
 • Uriktige opplysninger om felleskostnadenes størrelse
 • Planlagt utbygging av nabotomt
 • Konflikter med nabo
 • Kjøp/omdisponering av fellesareal til bruksareal
 • Utette bad
 • Ødelagt brannskille ved renovering av bad
 • Inngrep
 • Arealavvik på boligen
 • Borettslaget utbedrer feil, men fakturerer kjøper for egenandel. Denne egenandelen kan kjøper få dekt av selger. 
 • Inngrep i bærekonstruksjoner
 • Overtagelsesproblematikk

Reelle caser fra borettslag

Ulike konflikter en boligkjøper kan havne i med selveier:

 • Arealavvik på boligen
 • Feilaktige opplysninger om felleskostnader eller fellesgjelde fra selger/forretningsfører
 • Selger tilbakeholdt info om boligen
 • Boder (hvilke feil?)
 • Feil med bad
 • Fuktskader

Reelle caser for selveier

Ulike konflikter en boligkjøper kan havne i med tomt:

 • Selgerforpliktelser (dekkes ikke av boligselgerforsikringen)
 • Tomt kjøpt med tegninger - bolig lar seg ikke bygge likevel
 • Feil opplysninger fra kommunen om ledningsnett o.l. som påvirker utviklingspotensialet
 • Utvendig arealavvik

Ulike konflikter en boligkjøper kan havne i med fritidsboligen sin:

 • Generell opplysning om risikoen forbundet med at hytta brukes mindre enn primærboliger
 • Egne renseanlegg som forurenser
 • Oppdager skadedyr
 • Fryste rør som har stått uoppdaget over lengere tid
 • Fuktskader

Dette i tillegg til mye av de samme feil og mangler som ved en enebolig.

Reelle caser for fritidsbolig

Ulike konflikter en boligkjøper kan havne i med eneboligen sin:

 • Ikke opplyst om behov for drenering
 • Feil med tak, takkonstruksjon eller fukt i taket
 • Feil og mangler med bad
 • Feil i grunnen boligen står på
 • Setningsskader
 • Forurensning på tomt

Det vil være kostbart å undersøke feil eller å få saken vurdert. Dette koster mer enn boligkjøperforsikring. 

Reelle caser enebolig

Ulike konflikter en boligkjøper kan havne i med eneboligen sin:

 • Utnyttelsesgrad av tomten
 • Veirett
 • Feil på vann og avløp
 • Forurensning
 • Radon
 • Feil med tomten, nabovarsel, utsikt blir borte, rør/avløp i bakken
 • Konflikt med nabo
 • Tomteforhold
 • Servitutt
 • Drenering

Reelle caser enebolig

Konflikter en boligkjøper kan havne i ved kjøp av rekkehus eller tomannsbolig:

 • Utnyttelsesgrad av tomten
 • Fukt fra nabo- hvem tar regningen?
 • Forurensning
 • Radon
 • Feil med tomten, nabovarsel, utsikt blir borte, rør/avløp i bakken
 • Konflikt med nabo
 • Tomteforhold
 • Servitutt
 • Drenering

Reelle caser rekkehus/tomannsbolig