Hopp til innhold
Min side

8 av 10 kunne trengt en advokat

Vi har spurt 1 000 personer om de har vært i en situasjon der de kunne trengt hjelp eller råd fra en advokat. 8 av 10 har det. 

Undersøkelsen er utført av Opinion og viser at 8 av 10  har opplevd en situasjon de siste fem årene som utløser juridiske spørsmål.  Vi vet at advokathjelp gjennom forsikring i slike situasjoner kan spare mye penger og hindre store konflikter.

Se kampanjen her

Situasjoner der mange kunne trengt advokat

33 % har pusset opp bolig ved hjelp av håndverker, 59 % har kjøpt eller solgt bil, 18 % har tenkt på å skrive testamente og 14 % har vurdert å skrive samboerkontrakt. Dette er noen eksempler fra undersøkelsen. I tillegg er det mange som tror at de neste årene blir like begivenhetsrike. 

57 % ser for seg at de kan stå overfor en eller flere slike hendelser i løpet av de neste 5 årene. 

Bare 13 % av de 1 000 vi spurte, svarer at de ikke har vært i noen av situasjonene som blir nevnt.

Pris er et hinder

Over halvparten av de spurte svarer at prisen for en advokattime er et hinder for å kontakte advokat når de trenger det. Det er spesielt de yngste, i etableringsfasen, som opplever pris som et hinder. 

HELP ønsker å gjøre advokathjelp tilgjengelig for alle. Derfor tilbyr vi advokathjelp i et helt år til samme pris som to ordinære advokattimer, eller mindre. 

Les hele undersøkelsen her