Hopp til innhold
Min side

Risikabelt uten boligkjøperforsikring

Selger har som regel advokat gjennom sin eierskifteforsikring. Deres jobb er å sørge for at forsikringsutbetalingene blir så lave som mulig. For ikke å bli ulvemat må kjøper derfor ha sine egne fagfolk i ryggen.

Kvinne maler stue

Den enkleste måten kjøper kan skaffe seg en erfaren boligadvokat på, er gjennom å tegne boligkjøperforsikring. Her er tre gode eksempler som viser hvorfor boligkjøpere må ha advokathjelp når problemene dukker opp.

 

Tilbudt smuler, fikk 250 000,- i retten

Badet var opplyst utført etter våtromsnormen, men kjøper oppdaget at dette ikke stemte. Etter et års konflikt med selgers forsikringsselskap, ble han tilbudt 15 000,- kroner. Da kom kjøperen på at han hadde tegnet boligkjøperforsikring. Hans advokat i HELP kontaktet selgers forsikringsselskap, som økte tilbudet til drøyt 100 000,- kroner, men kostnadene med å få badet i henhold til kontrakten lå langt høyere. Kjøpers advokat tok derfor ut stevning for tingretten. Saken endte med at kjøper ble tilkjent ca 250 000,- kroner. Du kan lese mer om saken i E24.

 

Risiko for tap

I ovennevnte sak hadde kjøper åpenbart krav på mer enn han var tilbudt. Slik er det slett ikke alltid. Det kan med andre ord være stor risiko forbundet med å ta en sak til domstolene. Dette vet selgers forsikringsselskap å minne deg om når du klager på kjøpet. Risikoen for tap, gjerne kalt prosessrisiko, er så godt som alltid der i større eller mindre grad. Hvis du har boligkjøperforsikring, slipper du å bekymre deg for å måtte dekke selgers omkostninger hvis du skulle tape saken i retten.

 

Kjøper trenger advokat som kan lovverket

Rutinemessig avviser selgers eierskifteforsikring saker hvor utbedringskostnadene er lavere enn 5-6 % av kjøpesummen. Det hevdes at boligen ikke er i "vesentlig dårligere stand" enn kjøper kunne forvente etter avhendingsloven § 3-9 . HELP mener like bastant at man må være selgers advokat for å ha et så firkantet syn på hvordan Høyesterett har tolket avhendingsloven. I sak etter sak får kjøpers advokater landet rundt medhold i at selger er ansvarlig for langt lavere utbedringskostnader, som i saken ovenfor. Her får kjøper medhold i at selger, og selgers eierskifteforsikring, er ansvarlig for utbedringskostnader på 3.4 % av kjøpesummen. 

Saken illustrerer derfor hvor viktig det er at også kjøper har en advokat som kan regelverket. Saken viser dessverre også at Forbrukerrådet ikke kan være helt oppdatert. Til tross for at sistnevnte dom er et eksempel på at lavere utbedringskostnader medfører ansvar for selger, forklarer Forbrukerrådet seg om saken som om de utgjør eierskifteforsikringsselskapenes kommunikasjonsavdeling. Dette er bekymringsfullt. Ingen er tjent med at Forbrukerrådet snakker kjøpers rettigheter ned.

 

20 000 saker for kjøpere med boligkjøperforsikring

Imidlertid lar et flertall av boligsakene seg løse utenfor domstolene. Det gjøres mye godt advokatarbeid for å finne gode løsninger slik at saker ikke trekker unødvendig ut i tid. I Glåmdalen kan du lese om kjøperen som fikk hjelp til å heve kjøpet av et nesten nytt hus.

Det viste seg å være svært mange feil ved huset. Heldigvis fikk kjøper hevet avtalen etter et års kamp og mye brevskriving mellom kjøpers advokat og selgers forsikringsselskap. Sistnevnte sak viser for det første at kjøper trenger advokathjelp når problemer avdekkes.

For det andre illustrerer den at kjøper har fordel av at selger har tegnet eierskifteforsikring når selgeren fordufter. Derfor er vi ikke enig med dem som ikke vil anbefale kjøp av bolig når selger har tegnet eierskifteforsikring. Men selger har gjennom eierskifteforsikringen skaffet seg advokatbistand. Derfor er det viktig at kjøper gjør det samme. For regelverket kan tolkes på ulike måter. Det krever kunnskap å vite hvilke krav som fører frem, og hvilke saker som ikke kan vinnes. Dette har å gjøre med hva slags forventninger selger har skapt til boligen ved salget, med andre ord hva som er opplyst i salgsdokumentene, hvordan den ser ut, prisen, med mer. HELP Forsikring har behandlet mer enn 20 000 saker for kjøpere med boligkjøperforsikring siden starten i 2005.

Få juridisk hjelp når du kjøper bolig!

Boligkjøperforsikring

Med HELP Boligkjøperforsikring får du hjelp hvis du skulle oppdage feil etter overtakelsen. Du har tilgang på advokat i hele fem år etter overtakelse.

Les mer om Boligkjøperforsikring
Juridisk ordbok