Hopp til innhold
Min side

Slik jobber vi

HELP samarbeider med Regnskogfondet. I denne filmen kan du lære mer om hvorfor, og hvordan vi jobber med å redusere klimaavtrykket vårt. Det mest effektive vi kan gjøre, er å reise mindre. Vi vil digitalisere advokatbransjen der det er mulig. I noen tilfeller må alle involverte være til stede i rettssalen, men vi tror at langt flere rettsmøter kan avholdes digitalt. Nedenfor kan du lese mer om hvordan vi ønsker å bidra til et bærekraftig rettssamfunn.

Vår påvirkningskraft og FNs bærekraftsmål

HELPs visjon er at "Rett skal være rett. For alle." Som Norges største advokatselskap for privatpersoner kan vi være en pådriver for den enkeltes rettssikkerhet. Av FNs bærekraftsmål står derfor «likhet for loven, rettssikkerhet og rettsvern for alle» oss nærmest (bærekraftsmål nr. 16.3).

Etisk påvirkningskraft

HELP leverer advokattjenester gjennom forsikring. Med over 170 ansatte advokater betyr det mye hvordan vi utøver yrket vårt. Vi er blant Norges største advokatselskaper, og vi ønsker å være et forbilde som arbeidsplass. Våre kunder er i hovedsak privatpersoner og småbedrifter. Flertallet forteller at de ikke ville ha oppsøkt advokat uten HELP. Dette forplikter, og krever at våre advokater forklarer jussen på et språk kundene våre forstår, i tillegg til det selvsagte: at vi gir tydelige og uavhengige råd, og i hver sak kjemper for et best mulig resultat for alle kunder.

Vil tilby fri rettshjelp

Selv om HELPs advokatforsikringer gir mange tilgang til advokat, er vi ikke i mål. Vi kjemper for en ny rettshjelpsordning i Norge, og regjeringen har varslet at en ny rettshjelpslov er på trappene. Vårt mål er at HELP kan være med på å sikre advokathjelp til alle som trenger det.

I 2022 oppnådde vi gjennom advokatloven at forsikringsselskapenes egne advokater kan hjelpe kundene med deres juridiske utfordringer. Men vi ønsker å kunne tilby vår ekspertise til alle som har krav på fri rettshjelp. Da må rettshjelpsordningen fornyes. Dette vil vi jobbe aktivt for i tiden som kommer.

Vi påvirker også miljøet

Med mer enn 300 ansatte totalt i Oslo, Stockholm og København påvirker hver enkelt ansatt miljøet rundt oss. I tillegg er HELP én av i alt 19 grener i en internasjonal, familieeid bedrift, ARAG, med flere tusen ansatte. Vi vil være en bedrift som tar vare på miljøet, og handler bærekraftig.

Klimanøytrale

Målet vårt er å bli klimanøytrale innen 2025. Vi sorterer avfall, minimerer matsvinn, oppfordrer til digitale rettssaker og møter, og reduserer reisevirksomheten der vi kan. Vi motiverer våre ansatte til å tenke gjenbruk og miljøbevissthet, og vi samarbeider med resten av bransjen om miljøvennlige tiltak. Vi er ikke i mål, men vi jobber for å forbedre oss og finne løsninger for et bedre miljø, og vi støtter Regnskogfondets arbeid med å redusere CO2-utslipp. 

Mangfold

Sist, men ikke minst, er mangfold viktig for oss: i alder, kjønn, etnisitet og bakgrunn. HELP har over 4 millioner sikrede gjennom advokatforsikringer innen privatlivets viktigste rettsområder. Kundene våre utgjør et tverrsnitt av befolkningen. Da må advokatene våre også gjøre det. Foreløpig behersker vi 27 språk, og jobber med saken.

Helse

For å styrke våre ansattes fysiske og psykiske helse ønsker vi å holde oss i form. Vi vil skape et sosialt og trygt arbeidsmiljø med kunnskapsdeling gjennom HELP-skolen og balanse mellom jobb og privatliv.

Som ansatt eller kunde ønsker vi deg velkommen til HELP!

Rett skal være rett. For alle.