Hopp til innhold
Min side

Skadetakst og taksering av feil/skade

I flere saker er det nyttig å innhente en skadetakst for å avklare skadeomfanget, årsaken til skaden og å få estimert utbedringskostnadene.

En skadetakst bør normalt gi en fagkyndig beskrivelse av den aktuelle skaden og konsekvensene av denne, årsaken til skaden, og hvordan skaden bør utbedres. Videre bør skadetaksten gi et mest mulig presist anslag over utbedringskostnadene, evt. verdiforringelsen som følge av skaden. Det er blant annet vanlig å innhente skadetakst som grunnlag for krav om erstatning eller prisavslag som følge av avdekket skade/mangel.

Skadetakst

Taksering av feil/skade er nyttig både ved vurderingen av om det er grunnlag for å fremme krav mot selger eller selgers eierskifteforsikringsselskap, men også som dokumentasjon for å kunne bevise at kravet er berettiget. HELP benytter en rekke takstmenn over hele landet, og legger stor vekt på at de har den nødvendige kompetansen.

Pristilbud fra håndverker

I mange saker er det vel så nyttig med et pristilbud fra en håndverker. Dette gjelder spesielt i de sakene hvor man kan anta at håndverker kan avdekke skadeårsaken, eller det er grunn til å anta at det er en mindre skade.

En annen fordel med pristilbud er at man som kjøper har noe håndfast å forholde seg til. Vi ser at det noen ganger kan være stort avvik mellom takstmannens estimat og det mer konkrete pristilbudet fra håndverker.

Har du boligkjøperforsikring i HELP, kan du kontakte oss med alle spørsmål om rettigheter, feil og mangler ved boligen.