Hopp til innhold
Min side

Blir byggeprosjektet forsinket?

Sykdom og karantene i egen bedrift, og forsinkelse i offentlige etater, kan og vil gi byggherren krav på dagmulkt. Entreprenøren kan på sin side ha krav på fristforlengelse.

Stillase på bynging

Hvordan påvirker koronaviruset byggeprosjekter?

Både under standardkontrakter (NS) og bustadoppføringslova har man krav på fristforlengelse hvis fremdriften hindres av forhold utenfor entreprenørens kontroll. En epidemi, som korona, må klart anses å være utenfor entreprenørens kontroll.

Varslingsplikt

For at en entreprenør/utbygger skal ha krav på fristforlengelse, må denne varsle kunden sin om at han vil kreve forlengelse. Varselet må skje raskt etter at han ble klar over forholdet som kan begrunne fristforlengelsen.


Som ellers er det bedre å varsle en gang for mye enn en gang for lite. Det er ikke nødvendig å angi lengden på fristforlengelsen i varselet, og man bør ikke vente med å varsle til man ser konsekvensen av hindringen. De konkrete følgene av hindringen får man komme tilbake til når disse er klarlagt. Da er det viktig at man også varsler sin motpart om hvilken fristforlengelse som kreves.

Juridisk ordbok