Hopp til innhold
Min side

Reglene om ferie og feriepenger

Sommeren er her og hvert år er det flere som stiller spørsmål om hvordan reglene om ferie og feriepenger egentlig er. Dette er nøye regulert i ferieloven.

Alle har krav på ferie

For det første er det greit å merke seg at alle har krav på ferie, uavhengig av hvor lenge de har jobbet. At det kan kreves fri fra jobb, er likevel ikke det samme som at det kan kreves betalt under ferien, og uten tilstrekkelig opptjening av feriepenger vil ferien i realiteten kunne oppleves som en permisjon uten lønn.

Lov om ferie

Med mindre man er underlagt en tariffavtale, har andre lokale ferieregler på bedriften eller dette er individuelt avtalt med arbeidsgiver, er det ferieloven som regulerer lengden på ferien. Feriefritiden er på 25 virkedager hvert år, og siden virkedager inkluderer lørdager, har man krav på ferie i 4 uker + 1 dag. Arbeidstakere som fyller 60 år i løpet av året har krav på en ekstra ferieuke.

Den som begynner i ny jobb etter 30. september, har likevel kun krav på 6 virkedager ferie (1 uke) fra den nye arbeidsplassen det året.

Feriepenger

Det er viktig å skille mellom hva som kan kreves av feriefritid, og utbetalingen av feriepenger. Siden det ikke utføres noe arbeid når man er på ferie, får man heller ikke lønn for denne perioden. Arbeidsgiver plikter likevel å utbetale feriepenger til de ansatte, og feriepengene utgjør 10,2 % av lønnen utbetalt året før. Prosentsatsen er 12 % for de over 60 som har en ekstra ferieuke.

Feriepenger utbetales i juni

Slik regelverket er lagt opp, skulle det normalt blitt utført trekk i lønnen hver dag det ble avviklet ferie. De ansatte skulle disse dagene i stedet få utbetalt en andel av feriepengene, fordelt etter antall feriedager det året. Dette ville imidlertid ført til svært mye bryderi for de fleste bedrifter og ansatte som jobber med lønnsutbetalinger, og den praktiske måten dette blir løst på er derfor at alle feriepengene utbetales i juni måned, samtidig som det foretas trekk i lønn for alle feriedagene som skal avvikles det året. De ansatte vil da ha jobbet i juni uten å få utbetalt lønn, men får i stedet denne lønnen spredt rundt ved at det ikke foretas lønnstrekk de månedene det avvikles en eller flere feriedager. Ferieavvikling vil derfor ikke merkes på de ansattes lønnsslipper når de avvikler ferie på sommeren eller resten av året.

Feriepengene vil som regel utgjøre mer enn fratrekket for antall feriedager, slik at de fleste opplever å få en ekstra stor lønnsutbetaling i juni måned.

Nekte å ta ferie

Arbeidsgiver kan kreve at det avvikles full ferie så lenge den ansatte får nok feriepenger det året til å dekke bortfallet av lønnen. Dette gjelder uavhengig av om feriepengene blir utbetalt av nåværende eller tidligere arbeidsgiver, så det kan lønne seg ikke å bruke opp feriepenger som er utbetalt tidligere i forbindelse med bytte av jobb. Arbeidstaker kan på sin side nekte å ta ferie det antall dager hvor ikke feriepengene dekker lønnsbortfallet, men det holder da ikke å vise til at feriepengene allerede er brukt opp.

Juridisk ordbok