Hopp til innhold
Min side

Konflikter i privatlivet stjeler arbeidstid

Det bekrefter arbeidstakerne i en undersøkelse utført av Opinion for HELP. Med advokatforsikring som ansattfordel kan dine ansatte overlate mange bekymringer til en spesialisert medhjelper. 

Les mer om advokatforsikring som ansattfordel her. 

HELP undersøker jevnlig hvilke typer saker som skaper konflikter i Skandinavia, og hvor mye tid vi bruker på dem. Det viser seg å være uventede forskjeller mellom nordmenn og våre naboer i Sverige og Danmark, også blant arbeidstakere. 

Illustrasjonen nedenfor viser at norske arbeidstakere bruker dobbelt så mye av arbeidstiden på private konflikter som svensker og dansker.

Hele 16 prosent av de norske arbeidstakerne i undersøkelsen svarer at de har vært i en juridisk konflikt som har tatt oppmerksomheten vekk fra arbeidet. 

Årsakene til at forskjellen i tidsbruk opplyses å være så stor, kan naturligvis være flere. Det er vanskelig å si sikkert om nordmenn havner i flere konflikter enn svensker og dansker, eller om norske arbeidsgivere i større grad tolererer alternativ bruk av arbeidstiden. 

I hvert fall opplyser nordmennene i undersøkelsen at de har brukt hele 2.5 ganger så mange arbeidstimer på konflikten som svenskene. 

Undersøkelsen er utført av Opinion for HELP i 2015 og 2016 blant ca 1 000 respondenter i hvert land.

Blant dem som har brukt arbeidstid på private saker, svarer dobbelt så mange nordmenn (26 %) at de har brukt 50 arbeidstimer eller mer på saken, som de som svarer at de har brukt inntil fem timer (13 %). 

Advokatforsikring for ansatte

Advokatforsikring som ansattfordel gjør at ansatte vet hvor de kan søke fullverdig advokathjelp i de fleste saker de kan komme bort i som privatpersoner. Advokathjelpen er av samme høye kvalitet som den 14 fagforeninger i Norge og Sverige har tegnet som kollektiv medlemsfordel privat for sine medlemmer.

Advokatforsikring som ansattfordel dekker ikke arbeidsrett. Dette er tradisjonelt fagforeningenes spesialområdet, men forsikringen dekker viktige rettsområder som familie- og arverett, kjøpsrett og fast eiendom. 

Siden starten i 2005 har HELP løst mer enn 120 000 saker for sine kunder. Her kan du lese mer om advokatforsikring som ansattfordel. 

 

Juridisk ordbok