Hopp til innhold
Min side

Gavebrev som forskudd på arv

En gave til en arving holdes utenfor når giveren dør, mens et forskudd på arv skal trekkes fra i arveoppgjøret. Dette forutsetter at mottakeren får beskjed om at det hen mottar er et forskudd på arv, idet verdien gis. Så hvis du skal gi gave eller forskudd på arv til dine barn, anbefaler vi at du oppretter et gavebrev.

Innhold:

Les om

Mange snille foreldre ønsker å hjelpe barna sine, men det er ikke sikkert at barna behøver økonomisk hjelp på samme tidspunkt. Hvis det er viktig for deg å behandle dine barn likt, kan du bestemme i gavebrevet at arveforskuddet skal trekkes fra mottagerens arv i det senere arveoppgjøret. Hvis gaven ikke skal gå til fradrag i fremtidig arv, er det likevel en god idé å få dette skriftlig for å unngå usikkerhet.

 

Anchor tag: 1

Vilkår for avkorting

I den nye arveloven som kom 01.01.2021, ble reglene om avkorting i arv endret slik at gavemottager må få informasjon om at arveforskuddet skal komme til fradrag i arveoppgjøret senest idet gaven blir gitt, jf arvelovens § 75. Har ikke gavemottager fått informasjon om dette, kan det heller ikke gjøres fradrag.

Gavebrevet bør ifølge loven settes opp skriftlig, og de andre arvingene bør også gjøres kjent med gaven. Da kan man enklere unngå konflikt.

I gavebrevet kan man bestemme hvordan arveforskuddet skal komme til fradrag. Hovedregelen er at verdien skal settes til verdien av gaven da den ble gitt. Har du gitt kr 100 000 i gave, skal arven avkortes med kr 100 000. Men gavegiver kan også bestemme at beløpet skal indeksreguleres (KPI). Det bør også stå klart i gavebrevet.

I et gavebrev kan man også bestemme at gaven skal være særeie. Hvis du bestemmer at gaven skal være særeie, bør du også vurdere om det skal være mulig at gavemottagers ektefelle kan sitte i uskifte med særeiet.

 

Anchor tag: 2

Våre tips til gavebrevets innhold

 

Anchor tag: 3

Hør Podkast om forskudd på arv

Med advokatforsikring kan du få hjelp

Lovbok og advokater

Advokatforsikring

Din egen advokat når du trenger hjelp i privatlivet. Du betaler ingen timepris.

Les mer om Advokatforsikring

I 2023 hjalp vi kundene våre med

1 498

arveoppgjør

1 380

testamenter

1 013

digitale testamenter

792

fremtids-fullmakter
Juridisk ordbok