Hopp til innhold
Min side

Fordeling av arv

Arven etter en person er det avdøde etterlater etter seg. Mange tar feil når de automatisk legger til grunn at det foreligger arv til fordeling.

Eldre par

Innhold:

Les om

Anchor tag: 1

Formuen man etterlater seg

Først skal kreditorene ha dekning for sine krav (gjeld må dekkes), før det eventuelt blir arv til fordeling mellom de som er berettiget til arv etter lov eller testament. Det kan også oppstå et spørsmål om hva avdøde egentlig etterlater seg av formue. For eksempel ektefeller med ektepakt som ikke eier formuen i fellesskap med lik fordeling.

Når førsteavdøde går bort, må man først finne ut av hva som er arv etter vedkommende. Det er ikke sikkert at det er 50% av ektefellenes totalformue.

 

Anchor tag: 2

Uten testament

Når det ikke foreligger testament, og avdøde ikke hadde ektefelle, arver barna hele formuen etter avdøde. Arven fordeles etter slektsprinsippet, slik at hver slektsgren har rett til like mye i arv. Er det tre barn, skal arven fordeles likt mellom de tre grenene med 1/3 på hver linje. Er et av barna til avdøde også død, og etterlater seg to barn (avdødes barnebarn) arver barnebarna 1/6 hver av det avdøde etterlater seg.

Var avdøde gift i det hun eller han gikk bort, har gjenlevende ektefelle rett på 1/4 av det avdøde etterlater seg, eller minst 4G (G = Folketrygdens grunnbeløp), før resten av arven fordeles på barna (eller andre arveberettigede). Samboere har i visse tilfeller også rett på arv etter arveloven, se arveloven §§ 12 og 13.

Er det ikke barn etter avdøde, arver avdødes foreldre og deres slekt hele avdødes formue. Avdødes far eller hans linje arver 1/2 av formuen, og den andre 1/2 går til mor eller hennes arvelinje. Etterlater avdøde seg en ektefelle og ingen livsarvinger, har gjenlevende ektefelle rett på 1/2 av det avdøde etterlater seg, eller minst 6G (Folketrygdens grunnbeløp), før resten fordeles på avdødes øvrige slekt. Er det ingen gjenlevende i 1. arveklasse, går arven videre til fordeling i neste arveklasse. I visse tilfeller tilfaller arven i sin helhet ektefellen, se arveloven § 9.

 

Anchor tag: 3

Arv kommer an på familieforhold

Arvefordelingen reguleres på flere måter: Ved testament, ved å regulere formuesforholdet mellom ektefeller i ektepakt, ved avtaler mellom arvingene eller ved å gi/fordele arv mens giverne er i live (som gaver og forskudd på arv).

Hvordan arven skal fordeles vil også bero på familieforholdene; er det særkullsbarn, ingen barn, er giver alene, enke(-mann) osv. Er du usikker på hvordan arven skal fordeles i din sak, anbefaler vi at du tar kontakt med advokat for bistand.

Med advokatforsikring kan du få hjelp

Lovbok og advokater

Advokatforsikring

Din egen advokat når du trenger hjelp i privatlivet. Du betaler ingen timepris.

Les mer om Advokatforsikring

I 2023 hjalp vi kundene våre med

1 498

arveoppgjør

1 380

testamenter

1 013

digitale testamenter

792

fremtids-fullmakter
Juridisk ordbok