Hopp til innhold
Min side

Forskudd på arv

Forskudd på arv betyr at giveren mener at de andre arvingene skal kompenseres ved arveoppgjøret slik at alle får like mye til slutt.

Barn og voksen holder hender

Innhold:

Les om

Derfor er det viktig at giveren tenker gjennom om verdien som gis skal være en ren gave eller et forskudd på arv, og er tydelig på dette, sier advokat Line Karlsen Ask. 

Anchor tag: 1

Hør Podkast om forskudd på arv

 

Anchor tag: 2

Vær tydelig når forskuddet gis

For at en ytelse skal avkortes ved arveoppgjøret, må nemlig mottakeren ha fått vite at dette var giverens ønske da gaven ble gitt, i følge arveloven § 75.  

At det er snakk om et forskudd på arv, bør derfor presiseres skriftlig av giveren, og gjøres kjent for de andre arvingene. 

- En ryddig måte å gjøre dette på fra giverens side, er at hun eller han skriver en e-post til mottakeren med de øvrige arvingene i kopi, der det står hva som gis, og at dette er et arveforskudd som skal avkortes, altså gå til fradrag i det arvingen mottar, når arveoppgjøret en gang skal finne sted. 

Arveloven sier dessuten at det er verdien da ytelsen ble mottatt som skal gjelde, hvis ikke annet noe annet er bestemt, som for eksempel at verdien skal indeksreguleres. 

 

Anchor tag: 3

Indeksregulering

Når arven faller, kan det være mange år siden en arving har fått et forskudd. Giveren bør derfor tenke gjennom om beløpet skal oppjusteres når andre arvinger skal kompenseres ved arveoppgjøret, og i så fall hvordan. Når mottakeren og øvrige arvinger varsles om forskuddet, kan giveren for eksempel skrive at beløpet skal oppjusteres i henhold til konsumprisindeksen. Hvilket beregningsgrunnlag som skal legges til grunn, er kanskje særlig viktig når fast eiendom gis som forskudd på arv, for eksempel en tomt. Denne kan stige enormt i verdi før arveoppgjøret finner sted. 

For den som sitter i uskiftet bo, gjelder noe strengere regler for hva den gjenlevende kan gjøre når det gjelder å gi gaver og forskudd på arv. 

Med advokatforsikring kan du få hjelp

Lovbok og advokater

Advokatforsikring

Din egen advokat når du trenger hjelp i privatlivet. Du betaler ingen timepris.

Les mer om Advokatforsikring
Juridisk ordbok