Hopp til innhold
Min side

Arv til mine, dine og våre barn

I dagens samfunn er det svært vanlig med mine, dine og våre barn. Slike moderne familiekonstellasjoner kan skape flere arverettslige spørsmål og problemstillinger. 

Mor og far og fire barn ved langbord i hagen

Kunden spør: Jeg er gift. Min kone og jeg har ett felles barn, mens jeg har tre barn fra før. Vi eier hus og hytte. Hvis jeg dør - vil barna automatisk ha rett på like stor del av farsarven, eller vil det barnet jeg har sammen med min kone arve en større del?

 

Arveoppgjør i to trinn

Ved en ektefelles død skal det først skje et ekteskapelig arveoppgjør mellom mann og kone. Ektefeller som utelukkende har felleseiemidler (verken særeie- eller skjevdelingsmidler), skal dele felles aktiva (formue + inntekter) og passiva (gjeld) i to like store "potter". Lengstlevende ektefelle blir sittende igjen med sin pott. Den andre potten utgjør avdøde ektefelles dødsbo, og skal deles mellom avdødes ektefelle og barn. 

Vår kunde har i sitt spørsmål lagt til grunn at han faller fra først. Arveloven angir at hans kone skal arve ¼ av hans dødsbo, og minimum fire ganger grunnbeløpet i folketrygden (kr. 360.272). Det resterende av det han etterlater seg skal deles likt mellom hans barn. I vår lesers eksempel innebærer det at hans fire barn vil arve like mye fra sin far. 

 

Fellesbarnet arver mest

Fellesbarnet vil også arve sin mor når hun faller fra. Som nevnt sitter hun igjen med sin halvpart av felleseiet, i tillegg til den arven hun har mottatt fra sin mann. Ved hennes bortgang vil fellesbarnet arve alt hva hun etterlater seg. Etter begge ektefellers bortgang vil derfor fellesbarnet ha arvet langt mer enn mannens særkullsbarn, ettersom fellesbarnet mottar arv fra begge sine foreldre. 

 

Skriv testament

Ved ektepakt og testament kan ektefeller sikre en annen fordeling av arven enn den som er skissert ovenfor, med visse begrensninger. Enkelte kan eksempelvis ha et ønske om å tilgodese sin kone og deres felles barn på bekostning av særkullsbarna, eller man kan ha et ønske om å begrense sin ektefelles arv mest mulig. Ved slike vurderinger vil vi anbefale å ta kontakt med advokat for rådgivning.

Min side har våre kunder tilgang til å opprette digitalt testament, og en rekke andre nyttige avtaler. 

Med advokatforsikring kan du få hjelp

Lovbok og advokater

Advokatforsikring

Din egen advokat når du trenger hjelp i privatlivet. Du betaler ingen timepris.

Les mer om Advokatforsikring
Juridisk ordbok