Hopp til innhold
Min side

Arv for ektefeller uten barn

Barnløse ektefeller arver ikke automatisk alt etter hverandre. Du er ikke alene dersom du trodde det, da dette er en misoppfatning vi advokater møter til stadighet.

Eldre par

Når et ekteskap oppløses ved at den ene dør, vil det måtte beregnes hva som tilhørte den enkelte ektefelle på samme måte som ved et ordinært ekteskapsbrudd. Reglene i ekteskapsloven avgjør hvilke verdier gjenlevende ektefelle beholder og hvilke verdier som utgjør dødsboet etter avdøde. Det er dødsboet som skal fordeles mellom avdødes arvinger etter arvelovens regler.   

 

Krav på 6 G

Når en ektefelle går bort uten å etterlate seg livsarvinger, følger det av arveloven at gjenlevende ektefelle arver ½ av nettoverdiene i dødsboet. Den andre halvdelen tilfaller avdødes mor og far med like deler på hver, eventuelt deres etterkommere om de selv har gått bort (avdødes søsken, nieser/nevøer osv.). Hvis begge avdødes foreldre har gått bort uten å etterlate seg etterkommere, vil ektefellen arve alt.

Gjenlevende ektefelle har uansett krav på minst 6 ganger folketrygdens grunnbeløp (G) i arv etter førsteavdøde, og for tiden utgjør dette kr 555 456,-. Gjenlevende ektefelle blir derfor enearving med mindre nettoverdiene i dødsboet overstiger 6 G.

En utbetaling av arv til avdødes slektninger vil kunne gjøre det vanskelig for gjenlevende ektefelle å beholde felles bolig etter dødsfallet. Dersom det ikke er kontantmidler i boet til å foreta en slik utbetaling, eller anledning til å ta opp lån, vil det kunne nødvendiggjøre et salg av boligen.  

 

Livsforsikring

I noen tilfeller har avdøde en livsforsikring hvor ektefellen er tilgodesett, og en forsikringsutbetaling kan gjøre det lettere å kjøpe avdødes arvinger ut av boligen. Slike forsikringer kan enten tegnes selv, eller man kan være forsikret via jobb, fagforbund og lignende. Det er fornuftig å undersøke nærmere både hvilke forsikringer man har og hvem som er tilgodesett i forsikringsvilkårene. 

Lovens regler om arvefordeling kan endres ved opprettelse av testament, og det anbefales i så fall at det tas kontakt med advokat for nærmere bistand.

Med advokatforsikring kan du få hjelp

Lovbok og advokater

Advokatforsikring

Din egen advokat når du trenger hjelp i privatlivet. Du betaler ingen timepris.

Les mer om Advokatforsikring

I 2023 hjalp vi kundene våre med

1 498

arveoppgjør

1 380

testamenter

1 013

digitale testamenter

792

fremtids-fullmakter
Juridisk ordbok