Hopp til innhold
Min side

Tegne boligkjøperforsikring på leiligheter i borettslag og sameier?

Er det noen vits i å tegne boligkjøperforsikring på borettslagsleilighet eller leilighet i sameie? Dekker ikke borettslaget de uforutsette kostnadene, da? 

Hekk og gjerde

Det er lett å tenke at advokathjelp ikke er så nyttig ved kjøp av leilighet i borettslag og sameier. Dette stemmer dessverre ikke. Det er flere forhold som kan gi deg et krav mot selger, og som ikke dekkes av borettslaget/sameiet.

Det er mange eksempler på at leiligheten i seg selv ikke er lovlig. Vi har også eksempler på at selger har renovert badet og i den forbindelse brutt brannskillet. Det kan også komme økninger i felleskostnadene som selger var kjent med, uten å informere kjøper om dette. Dårlige naboforhold kan dessverre også forekomme, helt uavhengig av boligtype. 

 

Vanlige spørsmål blant kjøpere av borettslags- og sameieleiligheter

Eksempler på saker der det var lurt med boligkjøperforsikring i borettslag/sameie

Leilighet i eldre bygård

På et tidspunkt har leilighetene i underetasjen blitt omgjort fra boder til leiligheter. Det ble ikke søkt om dette.

HELP har krevd heving av kjøpet. Saken skal opp for retten i sommer. I følge kommunen er det lite sannsynlig at leiligheten vil bli godkjent. 

Nyoppført aksjeleilighet i Bærum fra 2017

Kort tid etter overtakelse opplevde kunden og naboene stor oversvømmelse inn i leilighetene. Det viste seg at utvendig avløpsanlegg var dimensjonert feil, og selger hadde koblet seg på kommunens avløpsnett uten tillatelse.

Kostnadene for å prosjektere nytt anlegg kommer på mer enn 1,6 millioner kroner. Beløpet må deles på aksjeeierne. Saken avgjøres i tingretten.  

Borettslagsleilighet fra 1984

Kjøper opplevde kort tid etter overtakelse en lukt av søppel i trappeoppgangen i borettslaget. Etter hvert merket han lukten inne i sin egen leilighet også. Det viste seg at stanken kom fra naboen som ikke maktet å ta hånd om egen hygiene, og som i tillegg ikke kastet noe. Lukten beskrives som stanken av søppel som har stått en stund i varmen.

Nærmere undersøkelser viste at naboen og lukten har vært et problem i oppgangen over flere år. Saken hadde vært behandlet på diverse styremøter. Selger var i denne perioden både styreleder og vanlig medlem i styret.

HELP krevde heving av kjøpet, men partene ble ikke enige, og kjøpers advokat i HELP måtte ta ut søksmål mot selgers forsikringsselskap. Kjøpet ble hevet. 

 

Les også NRK-saken om hvorfor det er lurt med Boligkjøperforsikring.

Få juridisk hjelp når du kjøper bolig!

Boligkjøperforsikring

Med HELP Boligkjøperforsikring får du hjelp hvis du skulle oppdage feil etter overtakelsen. Du har tilgang på advokat i hele fem år etter overtakelse.

Les mer om Boligkjøperforsikring
Juridisk ordbok