Hopp til innhold
Min side

Når bilen ikke svarer til forventningene

Hvis du har kjøpt en bil som ikke står til forventingene, kan du ha rett til å fremme krav mot selgeren.

Bil på verksted

Innhold:

Denne artikkelen er skrevet av Trainee i HELP Ingrid Helene Nedretvedt Nesse.

Anchor tag: 1

Mangel

For at kjøper skal ha et krav mot selger, må bilen ha en mangel. Generelt vil bilen ha en mangel hvis den ikke samsvarer med det avtalte, eller med opplysninger gitt i forbindelse med salget. Den vil også kunne ha en mangel hvis den ikke har den kvalitet eller de egenskaper som du er lovet. Dette må vurderes etter hva som er avtalt, og hva som fremgår av kjøpekontrakten, salgsannonsen og annen relevant informasjon.

Om bilen har en mangel, vurderes som hovedregel ut fra overleveringstidspunktet, altså når bilen overtas av kjøper. I forbrukerkjøp er utgangspunktet at feil som viser seg innen seks måneder etter overlevering, antas å ha eksistert ved overleveringen. Da har bilen en mangel hvis feilen er av en viss størrelse (se nedenfor). Dette gjelder med mindre selger kan bevise det motsatte.

 

Anchor tag: 2

Reklamasjon

Reklamasjon er det samme som en klage. Hvis du mener bilen har feil eller avvik, må du reklamere/klage.

For å kunne holde bilselger ansvarlig for en mangel, må reklamasjonen fremsettes overfor selger innen rimelig tid. Det vil si senest innen to måneder etter at du oppdaget eller burde oppdaget feilen. Dersom dette ikke gjøres, vil du i verste fall kunne tape kravet ditt. Det anbefales å reklamere skriftlig slik at du har «bevis» på at du har reklamert i tide.

Når man i starten oppdager noe feil med bilen, vet man kanskje ikke årsaken eller omfanget av feilen, eller kostnadene denne medfører. Da holder det at du forteller selger skriftlig at noe er feil med bilen. Forsøk å beskrive feilen så presist som mulig. Når du har samlet mer informasjon, kan du sende en ny reklamasjon hvor du spesifiserer hva som er feil, og hvilket krav du retter mot selger.

 

Anchor tag: 3

«Som den er»-forbehold

Enhver feil med bilen utgjør ikke nødvendigvis en mangel. Mange kjøpsavtaler inneholder en klausul om at bilen selges «som den er», eller liknende forbehold. Forbeholdet beskytter selger til en viss grad mot skjulte feil og mangler.

Selger er likevel ikke fritatt for ansvar i ethvert tilfelle. Det kan likevel foreligge en mangel der hvor

Hva som kunne forventes, må vurderes på bakgrunn av avtalen mellom partene og andre tilhørende dokumenter.

 

Anchor tag: 4

Garanti

I de tilfeller hvor det er gitt garanti, fremgår dette av kjøpsavtalen eller tilhørende garantibevis. Gjennom garantien kan selger ha påtatt seg ansvar for feil ved bilen, helt eller delvis, uavhengig av om feilen er å anse som en mangel etter loven.

 

Anchor tag: 5

Hvilke krav som kan rettes mot selger

Når det har oppstått en mangel, og det er reklamert i tide, er det flere krav som kan rettes mot selger, avhengig av hvor omfattende mangelen er. Det som kan kreves er:

Med advokatforsikring kan du få hjelp

Lovbok og advokater

Advokatforsikring

Din egen advokat når du trenger hjelp i privatlivet. Du betaler ingen timepris.

Les mer om Advokatforsikring