Hopp til innhold
Min side

Tryggere forbrukerkjøp fra 2024

Første januar 2024 kommer viktige endringer i forbrukerkjøpsloven som vil ha stor betydning ved kjøp av digitale tjenester og produkter. Med de nye endringene, styrkes kjøpers posisjon, mens selgers ansvar skjerpes. Nedenfor tar vi for oss de viktigste endringene.

Mobiltelefon og tastatur

Innhold:

Anchor tag: 1

Bakgrunnen for endringene

Stortinget har vedtatt flere viktige lovendringer for å styrke forbrukernes rettigheter og tilpasse loven til den teknologiske utviklingen. Endringene bygger på forbrukerkjøpsdirektivet fra EU og digitalytelsesdirektivet fra EU(2019/771) . Digitalytelsesdirektivet ble implementert i norsk rett gjennom digitalytelsesloven som trådte i kraft 1. januar 2023.

 

Anchor tag: 2

Forbrukerkjøpsloven omfatter også kjøp av digitale ytelser

Med de nye endringene vil loven også omfatte kjøp av digitale ytelser som er nødvendige for at et produkt skal fungere. Dette dreier seg om kjøp av mobiltelefon, nettbrett eller smart TV som har en egen programvare. Digitale ytelser som ikke er nødvendige for at produktet skal fungere, reguleres derimot av digitalytelseslover. Dette er apper og strømmetjenester som lastes ned slik som Spotify eller Netflix.

For å unngå situasjoner der reklamasjonsfristen utløper før forbrukeren har fått levert oppdateringene eller de digitale ytelsene som er avtalt, utvides reklamasjonsfristen til å være like lang som perioden oppdateringene eller de digitale ytelsene skal leveres.

 

Anchor tag: 3

Selgers plikt til å opplyse kjøper utvides

Selgeren er forpliktet til å sørge for at forbrukeren får informasjon og oppdateringer som er nødvendige for at produktet fungerer slik det skal. Dette inkluderer også sikkerhetsoppdateringer på selve programvaren.

Minst 5 år for telefon og pc

Selv om det er avtalt en enkeltstående digital ytelse, som et mobilkjøp eller kjøp av en PC, vil likevel selger ha en plikt til å levere oppdateringer så lenge kjøperen med "rimelighet" kan forvente det og minimum så lenge reklamasjonsfristen løper. Ifølge departementet innebærer dette i praksis at forbrukeren kan forvente at både maskinvaren og programvaren skal holde i minst 5 år.


Minst 2 år for løpende levering

Er det inngått en avtale om løpende levering av digital ytelse, skal selgeren levere oppdateringer så lenge den digitale ytelsen leveres. Den kan ikke være kortere enn to år.

 

Anchor tag: 4

Reglene om bevisbyrden endres

Tidligere hadde selger bevisbyrden i 6 måneder etter avtaleinngåelsen for at mangelen ikke skyldes han. Nå vil mangler som viser seg innen to år antas å ha eksistert da produktet ble levert. Dette gjelder likevel ikke for mangler som skyldes feilbruk, dårlig vedlikehold eller alminnelig slitasje. I et hevingsoppgjør er det også presisert at det nå er selger som må bevise at mangelen som er oppdaget er "uvesentlig".

 

Anchor tag: 5

Selger har kun ett rettingsforsøk

Med de nye endringene har selger kun ett rettingsforsøk dersom det avdekkes en mangel, når dette anses som rimelig. Departementet har presisert at terskelen for dette ikke bør være høy, og uttaler at det må gjøres en konkret vurdering av flere momenter som kan tale for at selger skal få flere rettingsforsøk. Formålet bak denne endringen er å skjerpe selgers innsats før salget for å sørge at varene er feilfrie. Hensikten er å unngå konflikter i etterkant.

Anchor tag: 6

Varer kan ikke selges som «som de er»

Det vil ikke være anledning til å avtale at et produkt er kjøpt "som det er", som ofte nevnes ved bruktsalg. Dette betyr at negative avvik ved produktet skal beskrives ved avtaleinngåelsen, og avvikene skal uttrykkelige aksepteres. Det vil heller ikke være lov å ta generelle forbehold om varenes egenskaper, for eksempel at "det tas forbehold om feil". Dette betyr ikke at det vil bli ulovlig å ta forbehold, men forbeholdene må være klare og konkrete. Dette kan for eksempel være knyttet til en bestemt egenskap med varen, for eksempel at "båtens ekkolodd er defekt."

 

Anchor tag: 7

Viktig endring ved hevingsoppgjør

Hvis en mangel oppfyller vilkårene for at avtalen kan heves, er det nå kommet en viktig presisering om at selger eller forhandler må ta kostnadene ved tilbakelevering.

Det kan være lurt å søke juridisk bistand for å få en vurdering av om det foreligger en mangel ved tingen du har kjøpt. Hvis du har advokatforsikring i HELP, hjelper en av våre spesialiserte advokater deg med å vurdere saken, og vi bistår deg til saken er løst, når det er sannsynlig at det foreligger en mangel.

Med advokatforsikring kan du få hjelp

Lovbok og advokater

Advokatforsikring

Din egen advokat når du trenger hjelp i privatlivet. Du betaler ingen timepris.

Les mer om Advokatforsikring
Juridisk ordbok