Hopp til innhold
Min side

Hvordan påvirker Koronaviruset din hverdag?

Hvordan påvirker Korona-viruset hverdagen?

Vi er nødt til å tilpasse oss den spesielle situasjonen vi befinner oss i. Mange har fortsatt hjemmekontor, kollektivtrafikken skal ikke belastes unødig og rettsaker og meklingsmøter utsettes.

Bedrifter sliter økonomisk og dette får konsekvenser for oss alle, spesielt de som har mistet jobben eller fremdeles er permittert, og har søkt dagpenger fra NAV. 

I håp om å kunne svare på noen av de juridiske problemstillingene vi møter i disse tider, har HELP laget en side med svar på spørsmål og artikler som kan være relevante for deg.

Bolig og fast eiendom

Eiendomsmeglerne har innført flere tiltak som skal gjøre at kjøp og salg av bolig skal kunne gjennomføres som normalt. Det er innført egne retningslinjer for befaring, visning og kontraktsmøte. Les mer om koronatiltakene hos Eiendom Norge

Ja. Både standardkontrakter (NS) og Bustadoppføringslova sier at man har krav på fristforlengelse hvis fremdriften hindres av forhold utenfor entreprenørens kontroll, som koronaviruset. Les mer i artikkelen om hvordan korona påpvirker byggeprosjekter. 

Force majeure er en fellesbetegnelse på ekstraordinære hendelser utenfor menneskelig kontroll, slik som Koronaviruset. Force majeure kan helt eller delvis frita en kontraktspart, som ikke har mulighet til å oppfylle sine forpliktelser, for ansvar. Kommersielle kontrakter inneholder gjerne bestemmelser om hvilke begivenheter som defineres som force majeure, og hvilke konsekvenser slike begivenheter skal få, om de inntreffer. Les mer i artikkelen om force majeure og kontraktoppfyllelse

Hvis du ikke får betalt leien, vil det kunne få alvorlige konsekvenser. Som leietaker er du ansvarlig for å betale leie selv om man rammes av samfunnskriser, med mindre du blir syk og av den grunn ikke kan betale leien. Som leietaker må du derfor holde deg orientert om aktuelle ytelser og stønader fra NAV, ved permittering. Det gjennomføres nye tiltak hele tiden. Hvis det ikke er nok, kan det hjelpe å ta kontakt med utleier så tidlig som mulig og forklare situasjonen. Utleier kan være tjent med å beholde deg som leietaker og kan kanskje gi deg en betalingsutsettelse eller avslag i en periode. Les mer i artikkelen om husleie under koronapandemien. 

Familie

Barnets beste er alltid det viktiste, og barnet har som regel behov for kontakt med begge foreldrene. Samtidig er det viktig at ingen utsettes for helsefare ved koronasmitte. Man må derfor vurdere alternative løsninger for samvær. Les mer i artikkelen om koronavirus og samvær. 

Familievernkontorene ble gjenåpnet 26. mars, men på grunn av begrenset kapasitet vil tilbudet først og fremst være på telefon. Les mer i artikkelen om koronavirus og samvær. 

Å bli permittert eller å måtte over på offentlige støtteordninger kan gi store økonomiske konsekvenser. Hvis bidragspliktig og bidragsmottaker ikke kan bli enige om en privat, midlertidig avtale, bør man kontakte NAV så fort som mulig, og søke endring på grunnlag av redusert inntekt. Les mer i artikkelen om koronaviruset og samvær. 

Kjøp av varer og tjenester

Dette beror på mange faktorer, herunder hva slags reise du har bestilt, med hvilket selskap, samt når du skal reise.

Fly og pakkereiser
Hvis du har en flyreise litt frem i tid som ennå ikke er kansellert av flyselskapet eller reisearrangøren er det vanskelig å gi noe fasitsvar på hvordan du bør forholde deg til bestillingen. UD sine reiseråd oppdateres fortløpende, og hvorvidt det for eksempel vil være mulig og i tråd med helsemyndighetenes anbefalinger og fly til ulike land i juni, juli, august eller september vet vi ikke.
Et generelt råd som flere forsikringsselskaper har gitt til sine kunder er at man bør vente og se om reisen din blir kansellert av reisearrangør eller flyselskap. Skjer det, har du i utgangspunktet krav på refusjon direkte fra dem.

Selv om dette rådet absolutt er gyldig, anbefaler vi imidlertid at du foretar deg noe mer på forhånd og ikke bare sitter stille og venter.

Ta først stilling til om du ønsker å gjennomføre reisen om det lar seg gjøre når den tid kommer. Er svaret på det ja, kan du sitte stille og se an.

Er svaret på det nei, bør du undersøke hva slags billett eller pakkereise du har bestilt. Enkelte flybilletter er fleksible, og kan endres eller avbestilles uten gebyr. Videre kan i utgangspunktet mindre fleksible flybilletter og pakkereiser kjøpt gjennom reisebyrå ha en avbestillingsforsikring eller tilsvarende som gir deg rettigheter.

Har du ingen mulighet til å avbestille uten å måtte betale for reisen helt eller delvis, og er fast bestemt på at du ikke ønsker å reise kan du kontakte ditt forsikringsselskap og undersøke hva de vil dekke hvis du avbestiller. Mange forsikringsselskaper har valgt å utvide dekningen i reiseforsikringen for sine kunder for reiser som ble bestilt før reiserådene fra UD ble oppdatert i medio mars. Forsikringsselskapene kan imidlertid operere svært ulikt på dette området. Undersøk derfor med selskapet ditt FØR du eventuelt avbestiller en reise, så du ikke risikerer å bli en kasteball mellom forsikringsselskap og flyselskap/reiserarrangør.

Et siste poeng å ta med seg i vurderingen er at det ikke er utenkelig at flyselskap eller pakkereisearrangører går konkurs. Har du billett hos et flyselskap som går konkurs vil pengene dine fort være tapt. Går en pakkereiseaktør konkurs vil du derimot som regel være beskyttet av reisegarantifondet, som de fleste aktører i bransjen er medlem av.

Hotell og feriebolig

Dersom du har bestilt et hotell eller en feriebolig gjennom en utleieaktør (for eksempel AirBnb) eller direkte av en privatperson er det et par andre momenter du bør tenke på.

• Hotell: Undersøk om du har booket et rom som kan avbestilles uten gebyr eller ikke. Har du bestilt et ikke-refunderbart hotellrom ta kontakt med hotellet og spør likevel om hvilke muligheter du har. Rent juridisk sett har du i utgangspunktet ikke krav på noe som helst i slike tilfeller. Husk imidlertid at hotellene også sliter i denne krisen, og at de i mange tilfeller vil strekke seg langt for at du som kunde skal være fornøyd og vil ønske å komme tilbake. Kontakt derfor hotellet direkte og spør pent om et løsningsforslag. Om ikke de vil tilby refusjon, vil mange tilby fri ombooking eller gi deg en "voucher"/gavekort.

• Feriebolig: Dersom du har leid gjennom en aktør som for eksempel AirBnb eller tilsvarende bør du først undersøke avbestillingsreglene. Dersom disse er lite gunstige kan det være en fordel å vente med å foreta seg noe. Selv om aktørene rent juridisk i verste fall kan hevde at boligen står i Spania eller Hellas til din disposisjon i juli, selv om du frarådes av UD å dra dit, har de fleste aktører til nå vært fleksible med sine kunder og tillatt ombooking. Leier du direkte av en privatperson bør du derimot ta kontakt å forsøke å finne en løsning. Kontrakten regulerer neppe om en pandemi gir grunnlag for å holde penger tilbake eller heve leieavtalen som leietaker.

Vi advokater i HELP har (dessverre) ingen krystallkule som spår fremtiden. Den helsemessige potensielle risikoen med å reise utenlands den nærmeste tiden må du vurdere selv, og er ikke noe vi skal forsøke å uttale oss om. Utover dette, bør du, dersom du vurderer å bestille en reise nå, være påpasselig med å undersøke reiserådene til UD før du bestiller noe. At et land vil ta turister i mot igjen, er ikke ensbetydende med at norske myndigheter endrer reiserådene. Reiserådene er viktige å følge av flere årsaker, men en viktig grunn er at reiseforsikringen din som hovedregel ikke vil gjelde om du har trosset UD sine reiseråd på tidspunktet for bestillingen av reise.

Lider du av koronadepresjon og reisefeber og vil bestille deg en tur, så forsøk å få med avbestillingsforsikring eller tilsvarende som gir deg fleksibilitet. Bestill også av seriøse aktører. Det er viktigere nå enn noen gang å kunne komme i kontakt med tilbyder dersom det skjer noe før eller underveis på reise.

Det korte svaret på dette er at mange arrangører nok ikke automatisk vil refundere billettpengene dine. Rent kontraktsrettslig er det etter "ytelse mot ytelse" prinsippet i utgangspunktet klart nok at du har krav på refusjon. Du har betalt for en tjeneste du ikke får.

Mange arrangører, spesielt innenfor festivalsegmentet, driver på små marginer og basert på mye dugnad og frivillighet. Billettinntekter utgjør størsteparten av inntektsgrunnlaget deres. Med avlyste festivaler sitter arrangørene igjen med endel faste kostnader og regninger som forfaller. Skal de refundere alle solgte billetter vil dette være ensbetydende med konkurs for mange.

Selv om du har ditt på det rene juridisk sett anbefaler vi deg derfor å vurdere derfor alternativet du får fra arrangøren før du tar stilling til om du vil kreve refusjon.

Det kommer an på hvilken reiseforsikring du har og vilkårene i forsikringsavtalen. Noen har reiseforsikring gjennom jobben eller ved betaling med kredittkort. Merk at enkelte reiseforsikringer tilbyr dekningsgaranti. Det garanterer deg de beste vilkårene. Har du reiseforsikring hos noen av disse? Da finner du mer informasjon om reiseforsikring og koronavirus her:
LOfavør: https://www.lofavor.no/Medlemsfordeler/Forsikringer/Reiseforsikring
DnB: https://www.dnb.no/kundeservice/privat/corona-virus.html
Gjensidige: https://www.gjensidige.no/privat/meld-skade/reise/informasjon-koronavirus
Storebrand: https://www.storebrand.no/privat/forsikring/reiseforsikring/koronavirus/
Codan Forsikring: https://www.codanforsikring.no/privat/forsikringer/reiseforsikring