Hopp til innhold
Min side

Naboloven om trær

Trær og busker som skjermer den ene mot innsyn, men stjeler utsikt og sol fra den andre, skaper ofte konflikter mellom naboer.

Innhold:

Anchor tag: 3

Hør Podkast: Naborett om trær, busker og bråk

 

Mange kan irritere seg over grener som vokser inn over gjerdet. Men hva kan du gjøre dersom du ønsker å kutte eller trimme naboens tre? Grener som vokser inn på din eiendom, kan du normalt ta ned. Husk bare å varsle naboen først.

- Sørg for at du ikke går så langt som å felle trær på naboens eiendom uten avtale, forklarer Øystein Rennesund, som er advokat i HELP.

Dette kan føre til dyre erstatningskrav, opp mot flere hundretusen kroner hvis det er snakk om mer enn ett tre.
Hvis naboen har flere store og ruvende trær som står inn på deres eiendom, men tar sol og utsikt fra deg, eller fører til mye sjenerende nedfall på din eiendom, så kan du likevel ha rett til å kreve at de felles.

- Den generelle regelen i naboloven er at ingen skal bruke sin eiendom på en måte som er unødvendig eller urimelig til skade eller ulempe for naboen. Selv om det føles urimelig for deg at naboens trær tar noe sol fra eiendommen din, så kan det hende at naboen har gode grunner for å ønske å beholde trærne. Det kan derfor lønne seg å søke råd hos andre, før du går hardt ut mot naboen med krav om fjerning, forklarer advokat Rennesund.

 

Regel om høyde på naboens trær

Visste du at det er en egen bestemmelse om trær i naboloven? Det vitner om at problemet er kjent for mange og behovet er stort for regler som regulerer hva som er lov og ikke lov å gjøre i disse tilfellene.

Hvis naboen har veldig høye trær som tar mye sol eller trær som står veldig nær nabogrensen, kan du etter naboloven bruke “1:3-regelen” og argumentere for at naboen må redusere høyden. “1:3-regelen” vil si at hvis naboens tre er 9 meter høyt, kan det ikke står nærmere enn 3 meter fra “hus, hage, tun eller dyrka jord” på din eiendom. I tillegg må treet være til skade eller særlig ulempe. Det er imidlertid vanskelig å si konkret hva dette betyr. Hver sak er unik og må vurderes konkret.

- Typiske eksempler på skade eller særlig ulempe vil kunne være mye eller særlig sjenerende nedfall, at trærne skygger for sol eller at de tar utsikt. Fare for at trærne kan falle over på din eiendom og forårsake skader, vil også omfattes. Hva som er en skade eller særlig ulempe må vurderes etter forholdene så hvis du ikke blir enig med naboen kan det være lurt å forhøre seg med en advokat, forklarer advokat Rennesund.

 

Hekk  som nabogjerde

Ikke bare trær er særlig regulert, nabogjerder har til og med sin egen lov. Det er ikke uvanlig at to eiendommer har hekk i stedet for tradisjonelt gjerde, og også dette kan være egnet til å skape konflikt. Det er da greit å vite at disse som hovedregel ikke skal være høyere enn to meter, og at de i utgangspunktet ikke skal gå mer enn en halvmeter inn på hver eiendom.

Hvis hekken står helt i nabogrensen og fungerer som nabogjerde er den unntatt fra «1:3 regelen», og må vurderes etter nabogjerdeloven. Hekk og andre busker som ikke fungerer som nabogjerde er derimot omfattet så lenge de er over 2 meter høye.

De fleste nabohekker skal trimmes og vedlikeholdes av begge naboene med en lik del hver. Dette skjer typisk ved at hver nabo trimmer på sin side, og at man bytter på å trimme i høyden. Hvis naboen har satt opp hekken uten avtale så er det derimot de som plikter å stå for hele vedlikeholdet, også på din side av hekken.

- Her er man som oftest tjent med å utvise skjønn. De fleste ønsker ikke at naboen skal komme inn i hagen deres for å trimme hekken, så den beste løsningen er nok å dele på dette også selv om det bare er den ene naboen som har oppført hekk i grensen, forklarer advokat Rennesund.

Med advokatforsikring kan du få hjelp

Lovbok og advokater

Advokatforsikring

Din egen advokat når du trenger hjelp i privatlivet. Du betaler ingen timepris.

Les mer om Advokatforsikring

I 2023 hjalp vi kundene våre med

628

Nabokonflikter

1 179

Husleiesaker

1 045

Husleie-kontrakter

2 038

Annen fast eiendom
Juridisk ordbok