Hopp til innhold
Min side - meld sak

Innen rimelig tid

Reklamasjonen må sendes innen rimelig tid etter at feilen ble oppdaget. Innenfor kontraktsretten (eks. kjøpsrett, husleie, håndverkertjenester) betyr gjerne dette at den som mener at det foreligger kontraktsbrudd som kan medføre krav om for eksempel retting, omlevering, prisavslag, erstatning eller heving, må meddele dette til den andre kontraktsparten uten ugrunnet opphold. Ellers vil man kunne miste et ellers rettmessig krav.