Hopp til innhold
Min side

Fremtidsfullmakt: Hva skjer når foreldre kommer på aldershjem?

HELPs advokater får mange henvendelser fra barn når foreldrene deres kommer på aldershjem. Aller viktigst er hva foreldrene bør gjøre før de trenger pleie.

Balkonger på rosa bygning

Innhold:

Les saken: Hva er fremtidsfullmakt?

Mange barn lurer på om foreldrene selv kan disponere over formuen sin etter at de er kommet på aldershjem. Men dette kan være for sent hvis mor eller far er blitt dement eller lider av kognitiv svikt. Det er ikke gitt at barna, selv om de er enig om fordeling av formue, får tillatelse til å gjøre dette av fylkesmannen.

Hvis mor eller far fortsatt er ved sine fulle fem, vil løsningen være å få laget en såkalt fremtidsfullmakt. Dette dokumentet bør utarbeides av alle foreldre før de kommer i en situasjon der de ikke lenger klarer seg selv.

 

Anchor tag: 1

Hva er en fremtidsfullmakt?

Fremtidsfullmakten er et alternativ til vergemål. Kommer du til et punkt hvor du ikke kan ivareta egne økonomiske interesser, er det en fordel om dette dokumentet finnes. Fremtidsfullmakten er altså et alternativ til at fylkesmannen utnevner en verge. I fremtidsfullmakten kan du bestemme

 

Anchor tag: 2

Hør Podkast om fremtidsfullmakt

 

Fullmakten trer i kraft når du ikke lenger er i stand til å bestemme selv, og vil i mange tilfeller gi større frihet enn en verge vil ha. En verge vil ikke nødvendigvis kunne selge fast eiendom og dele ut penger til seg selv og sine søsken slik en fremtidsfullmakt gir mulighet til.

Et praktisk eksempel er at når foreldrenes hus blir stående tomt, er det liten vits i å leie det ut, for leieinntektene vil i stor grad gå med til å betale for sykehjemsplassen. En verge vil nok kunne selge boligen, men vil ikke nødvendigvis få lov til å dele ut salgssummen som forskudd på arv til seg selg og øvrige søsken. I en fremtidsfullmakt har foreldrene mulighet til å bestemme når dette skal skje.

 

Anchor tag: 3

Hva må til for å skrive en fremtidsfullmakt

Formkrav

Fullmakten har strenge formkrav. Det må fremgå at dokumentet er en framtidsfullmakt. To vitner må bekrefte at forelderen er ved sine fulle fem. Vi anbefaler også at fastlegen bekrefter at du er ved sans og samling. Når barn skal benytte seg av fullmakten, må den stadfestes av fylkesmannen.

 

Barnas signatur

Når fullmakten inneholder bestemmelser om forskudd på arv, kan det være en fordel at barna også signerer på fullmakten slik at alle er kjent med innholdet. Det forankrer innholdet hos alle som er involvert. Da unngår man at foreldrenes bestemmelser i ettertid oppleves som urettferdige og blir gjenstand for krangel. Det sikrer også at barna er kjent med hvem foreldrene har gitt i oppgave å være fullmektig, og fullmakten bør også regulere hva fullmektigen skal få som honorar for arbeidet.

Vi anbefaler også at fullmakten bestemmer at kontoutskrifter, med mer, skal gjøres tilgjengelig for øvrige arvinger én gang i året. Dette sikrer alle involverte innsyn i hva fullmektigen foretar seg.

 

Vær tidlig ute

Lag fremtidsfullmakten mens du ennå er ved dine fulle fem. Så unngår du at fullmakten blir hastverksarbeid, og at innholdet kan trekkes i tvil i ettertid. Og det anbefales på det sterkeste å utarbeide en!

Fullmektigen kan være den du ønsker. Det vanlige er at ektefeller velger hverandre, deretter ett av barna.

 

Etter at du har skrevet fullmakt

Fullmakten må oppbevares på et trygt sted, men man bør fortelle flere hvor fullmakten befinner seg. Fullmakten trer i kraft når fastlegen bekrefter at giveren ikke lenger er i stand til å ta vare på seg selv. Denne legeerklæringen sendes fylkesmannen for stadfesting. Da sender fylkesmannen bekreftelse til Statens kartverk om at fullmektigen nå har tillatelse til å selge fast eiendom og gjøre det nødvendige for å sette fullmakten ut i livet.

Med advokatforsikring kan du få hjelp

Lovbok og advokater

Advokatforsikring

Din egen advokat når du trenger hjelp i privatlivet. Du betaler ingen timepris.

Les mer om Advokatforsikring

I 2023 hjalp vi kundene våre med

1 498

arveoppgjør

1 380

testamenter

1 013

digitale testamenter

792

fremtids-fullmakter
Juridisk ordbok