Hopp til innhold
Min side

Hva betyr foreldreansvar?

Konflikt om foreldreansvar skyldes ofte at foreldrene ikke helt vet hva foreldreansvaret etter barneloven innebærer. Her kommer en liten innføring.

Liten jente vasser i vannet

Innhold:

Les om

Anchor tag: 1

Felles foreldreansvar er vanligst

Felles foreldreansvar er det vanligste. Hvis foreldrene var gift eller samboere ved fødselen, er foreldreansvaret felles. For samboere ble ikke foreldreansvaret automatisk felles før lovendring den 01.01.2006. Hvis barnet ble født tidligere, måtte felles foreldreansvar følge av avtale, oftest ved avkrysning i et skjema om farskap og foreldreansvar allerede på fødestuen.

Anchor tag: 2

Konflikt om foreldreansvar

Konflikt oppstår i ett av to tilfelle. Enten har den ene foreldreansvaret alene, og den andre krever å få ta del, eller så har begge felles foreldreansvar, men samarbeidet er blitt så vanskelig at den barnet bor hos, krever foreldreansvaret alene.

Det følger av barneloven § 30 at foreldreansvaret gir foreldrene både rett og plikt til å vise omsorg og til å ta avgjørelser for barnet i viktige personlige forhold.

 

Foreldreansvaret omfatter avgjørelser om:

Anchor tag: 3

Påvirker ikke dagliglivet

Den barnet til enhver tid er hos, må selvfølgelig ta de daglige avgjørelser om påkledning, måltider og leggetider, og ta barnet til lege ved sykdom, etc. Begge har uansett rett til opplysninger om barnet, uavhengig av om foreldreansvaret er felles eller ikke. Om én eller begge har del i foreldreansvaret påvirker altså ikke hverdagen i særlig grad. Derimot har det stor betydning når en skal ta de store avgjørelsene i barnets liv.

Anchor tag: 4

Verge

Videre er det foreldre med foreldreansvar som er barnas verge, jf. vergemålsloven § 16. Hvis foreldreansvaret kun er hos mor, og hun skulle falle fra, vil barnet derfor være uten verge til fram til saken blir avklart. Da må den andre sette i gang domstolsbehandling og kreve å få overta foreldreansvaret for tingretten der barnet bor.

Det vil normalt være til barnets beste at begge foreldre har del i foreldreansvaret. Uten del i foreldreansvaret vil heller ikke den aktuelle forelderen få status som part i barnevernssaker, og barnet har dermed et dårligere sikkerhetsnett om bostedsforelderen svikter.

Anchor tag: 5

Ved rettslig tvist

Det skal svært mye til for å tilkjenne kun den ene forelderen foreldreansvaret i en rettslig tvist. Vi opplever at stadig flere fedre ønsker å følge barna tettere opp. At de ønsker å ta del i foreldreansvaret er en naturlig konsekvens av dette. Tvister om å få foreldreansvaret alene vil ofte være en "tapt sak", med mindre det er konkrete vanskeligheter som gjør at begges deltagelse i foreldreansvaret klart ikke vil være til barnets beste. Det hender at foreldre ikke klarer å bli enige om navn på barnet etter fødselen, eller om barnet skal gå på privatskole eller ikke.

Anchor tag: 6

Hva er best for barnet?

Hvis barnet eksponeres for opprivende konflikter, kan det tenkes at det er best at den ene får foreldreansvaret alene. Det hender også at den ene er helt fraværende under barnets oppvekst, slik at bostedsforelder får vanskeligheter med å få utstedt pass etc. til vanlige feriereiser. I ytterste konsekvens må retten gi den ene foreldreansvaret alene, så vedkommende får ta avgjørelser om navnevalg, passutstedelse og innmelding i trossamfunn alene.

Partene kan når som helst inngå avtale om felles foreldreansvar. Avtalen må registreres i folkeregisteret for å være gyldig.

Mer informasjon og skjema som sendes til folkeregisteret finnes her:
Farskap og foreldreansvar 
Samboererklæring/avtale om foreldreansvar

Med advokatforsikring kan du få hjelp

Lovbok og advokater

Advokatforsikring

Din egen advokat når du trenger hjelp i privatlivet. Du betaler ingen timepris.

Les mer om Advokatforsikring

I 2023 hjalp vi kundene våre med

1 794

Samlivsbrudd

2 221

Barnesaker

474

Ektepakter

3 556

Samboer-kontrakter
Juridisk ordbok