Hopp til innhold
Min side - meld sak

Har du rett til å ha kjæledyr når du leier?

Selv om utleieren har satt forbud mot det, kan du som leietaker ha dyr hvis det er gode grunner til det og dyreholdet ikke er til ulempe for utleier eller andre som bruker eiendommen.

Et godt eksempel på at leietakeren har gode grunner for å ha dyr, er at hun eller han trenger førerhund eller tjenestehund.

Psykososiale grunner til å ha dyr

Også andre behov kan være relevante i vurderingen av om leietaker har gode grunner for dyrehold. For eksempel kan dyreholdet være positivt for leietakeren av psykososiale grunner.

Leietakerens interesse skal veies mot de andres

Hvis leietakeren har en god grunn for dyreholdet, må denne gode grunnen veies opp mot utleiers og de andre beboernes interesse i å motsette seg dyreholdet. I en slik vurdering vil det ha betydning om, hvordan, og i hvilken grad dyreholdet sjenerer utleieren og de øvrige beboerne.

Jo bedre grunn for dyrehold, dess mer må tolereres

Ulempene kan bestå i støy, lukt, dyrehår, allergier eller redsel for dyr.

Videre er det slik at jo sterkere grunn leietakeren har for dyreholdet, jo større ulemper må utleier og de andre beboerne finne seg i.

Juridisk orbok