Hopp til innhold
Min side

Flere inngår ektepakt

I HELPs arvepodd tar vi for oss utvalgte spørsmål om arv. I denne episoden handler det om ektepakt. Syns du temaet høres gammeldags ut? Ikke la deg lure. Flere enn før velger det. 

Par smiler mot hverandre

Innhold:

Les om

Det er ikke noe gammeldags ved det, forsikrer advokatene Marta Frydrych Torkildsen og Line Karlsen Ask.

- Stadig flere yngre velger ektepakt, sier Marta Frydrych Torkildsen. Det kan skyldes at flere yngre enn før har formue av en viss størrelse, men kanskje enda mer at de har gjeld de ikke ønsker å påføre ektefellen. Mange har vært samboere lenge, og ønsker ikke å påføre ektefellen et gjeldsansvar de ikke hadde mens de var samboere. Dette er typisk studielån, kredittkortgjeld, og lignende. For gjeld skal også deles ved samlivsbrudd.

 

Anchor tag: 1

Hør Podkast om ektepakt

Anchor tag: 2

Hvem eier hva

En ektepakt er en avtale som bestemmer hvem som eier hva, det vil si at den regulerer formuesforholdet mellom ektefellene. Og hvis den ene eller begge ektefeller skal ha helt eller delvis særeie, krever dette også at partene oppretter ektepakt. 

Ektepakten er på en måte ekteskapets samboeravtale, som viser hvem som eier hva, sier Line Karlsen Ask. 

Her kan man bestemme om ulike verdier, for eksempel verdien av hytta, skal deles eller holdes utenfor deling ved samlivsbrudd eller død. 

 

Anchor tag: 3

Kjernefamilien

Den tradisjonelle kjernefamilien trenger kanskje ikke ektepakt. Da tenker vi først og fremst på par med felles barn, og som skal eie alt i fellesskap, det vil si ha felleseie. Felleseie innebærer at det ektefellene eier, skal deles likt når samlivet opphører. 

 

Anchor tag: 4

Hva kan ikke avtales

Man kan ikke forhåndsavtale hva som skal skje ved en skilsmisse. Det betyr at det man avtaler, må få virkning her og nå, for eksempel at verdien av hytta er mannens særeie. Det er likevel lov til å avtale at partene skal ha særeie mens de er i live, felleseie ved død, og noen varianter av dette. Det er et godt råd å oppsøke advokat hvis du ønsker å inngå en ektepakt. Men du finner god informasjon om ektepakten hos Brønnøysund-registrene, både om hva som kan avtales, ikke kan avtales, og om hvilke formkrav som gjelder. De er nemlig strenge. En ektepakt må bevitnes av to vitner, som signerer samtidig med ektefellene. 

Invitér to naboer på kaffe og signér ektepakten samtidig alle sammen, sier Marta Frydrych Torkildsen. 

Ektepakten kan sendes Ektepaktregisteret i Brønnøysund for tinglysing for å være gyldig overfor kreditorer. Men avtalen er gyldig mellom ektefellene selv om den ikke er tinglyst. 

Med advokatforsikring kan du få hjelp

Lovbok og advokater

Advokatforsikring

Din egen advokat når du trenger hjelp i privatlivet. Du betaler ingen timepris.

Les mer om Advokatforsikring

I 2023 hjalp vi kundene våre med

1 498

arveoppgjør

1 380

testamenter

1 013

digitale testamenter

792

fremtids-fullmakter
Juridisk ordbok