Hopp til innhold
Min side

Kan jeg gjøre min ektefelle arveløs?

Fra tid til annen kontaktes vi av ektefeller som ikke ønsker å ta arv etter hverandre. Årsaken til dette kan være at ektefellene har inngått ekteskap i høy alder, de har hver sin store formue og de har hver sine særlivsarvinger. Spørsmålet er om det lar seg gjøre.

Penn og notatblokk

Mange vil foretrekke at det er egne livsarvinger som arver hele formuen, og ikke ektefellen "som har nok fra før". I andre tilfeller ønsker en av ektefellene ensidig å frata den andre ektefellen arverett etter seg. Etter dagens arvelov vil gjenlevende ektefelle arve ¼ av førstavdødes formue, dog minst 4 ganger folketrygdens grunnbeløp (i dag 370 304 kroner), om førstavdøde etterlater seg livsarvinger. 

Hvis førstavdøde ikke etterlater seg livsarvinger, men foreldre eller avkom til foreldrene (søsken, søskens barn osv.), vil lengstlevende ektefelle arve en halvpart av førstavdødes formue, dog minst 6 ganger folketrygdens grunnbeløp (i dag 555 456 kroner). 

Etter dagens arvelov har man ikke anledning til ensidig å gjøre sin ektefelle arveløs. Hvis man ikke skal ta arv etter hverandre, må ektefellen som er berettiget til å motta arv, si fra seg arven. Et slikt avkall bør avgis skriftlig sammen med vitner.  

 

Begrense arv, ikke hindre

Hvis ektefellen din ikke ønsker å gi avkall på sin ektefellearv etter deg, kan du ikke gjøre din ektefelle arveløs. Men du kan innskrenke arveretten etter deg.

Har du livsarvinger, kan du i testament bestemme at din ektefelle kun skal arve 4 ganger folketrygdens grunnbeløp etter deg, og ikke ¼ av din totale formue.

Dersom du ikke etterlater deg livsarvinger, kan du i testament bestemme at din ektefelle kun skal arve 6 ganger folketrygdens grunnbeløp etter deg, og ikke en halvpart. For at en slik begrensning skal være gyldig, er det et vilkår etter loven at din ektefelle har fått kunnskap om at du har begrenset dennes arverett. Ektefellen kan varsles både skriftlig og muntlig, men av bevismessige årsaker anbefaler vi alltid at ektefellen underrettes skriftlig. 

 

Ikke bortfall ved flytting

Det er verdt å merke seg at en ektefelles arverett ikke bortfaller ved faktisk samlivsbrudd. En ektefelles arverett opphører først når ektefellene blir separert ved dom eller tillatelse (den dagen fylkesmannens bevilling blir gitt, eller dom blir avsagt).

Med advokatforsikring kan du få hjelp

Lovbok og advokater

Advokatforsikring

Din egen advokat når du trenger hjelp i privatlivet. Du betaler ingen timepris.

Les mer om Advokatforsikring

I 2023 hjalp vi kundene våre med

1 498

arveoppgjør

1 380

testamenter

1 013

digitale testamenter

792

fremtids-fullmakter
Juridisk ordbok