Hopp til innhold
Min side

Hvor mye kan jeg disponere over ved testament

Hvor stor del av formuen din du kan disponere over ved testament, kommer i hovedsak an på fire forhold – om du etterlater deg ektefelle, livsarvinger, eller er samboer og dere har, har hatt eller venter felles barn.

Barn sitter på skuldrene til bestefar

Innhold:

I tillegg er størrelsen på formuen din naturligvis av betydning. Hvis du verken etterlater deg ektefelle, livsarvinger eller samboer med felles barn, kan du fritt disponere over hele formuen din ved testament

 

Anchor tag: 1

Ektefelle, ingen livsarvinger

Dersom du etterlater deg ektefelle, men ikke livsarvinger (barn, barnebarn osv.), sier arveloven at din ektefelle skal arve en halvpart av det du etterlater deg, dog minst 6 ganger folketrygdens grunnbeløp (555 456 kroner* (i 2016 når grunnbeløpet var på 92 576 kroner)). Resten, så fremt du har formue over 555 456 kroner, kan du testamentere bort til hvem du vil. 

*Vær oppmerksom på at folketrygdens grunnbeløp endres 1. mai hvert år. På NAV sine sider kan du se hvilket grunnbeløp som gjelder.

Anchor tag: 2

Ektefelle og livsarvinger

Hvis du etterlater deg ektefelle og livsarvinger, sier arveloven at din ektefelle skal arve ¼ etter deg, dog minst 4 ganger folketrygdens grunnbeløp (i dag 370 304 kroner). Videre sier loven at dine barn skal arve 2/3 etter deg. Det betyr at du i utgangspunktet kun kan råde over 1/12 av formuen din ved testament, forutsatt at formuen i boet ditt overstiger 370 304 kroner.  Er formuen mindre, vil ektefellen din arve alt etter deg, og du har ikke formue nok til å tilgodese andre ved testament. Dersom du på den andre siden etterlater deg en stor formue, kan du begrense hver av livsarvingenes rett til arv etter deg til 1 million kroner per livsarvings arvelinje. For barnebarn og fjernere livsarvinger er minimumsgrensen 200 000 kroner per hode. Din testasjonsfrihet kan på denne måten bli større enn 1/12, gitt at formuen din er stor nok. 

 

Anchor tag: 3

Samboere

Dersom du etterlater deg samboer og dere har, har hatt eller venter felles barn, sier arveloven at din samboer skal arve 4 ganger folketrygdens grunnbeløp etter deg. Videre sier loven at dine barn skal arve 2/3 av det du etterlater deg. Det betyr at du i utgangspunktet kan disponere over 1/3 av formuen din, forutsatt at formuen din overstiger 370 304 kroner. Din samboers arverett til 4 ganger folketrygdens grunnbeløp går foran dine/deres barns arverett. 

 

Anchor tag: 4

Ingen felles barn: 5 år + testament

Selv om du etterlater deg særlivsarvinger kan du i testament bestemme at din samboer skal ha rett til 4 ganger folketrygdens grunnbeløp etter deg, forutsatt at samlivet mellom dere har vart i fem år. Din samboers rett til dette beløpet vil da gå foran dine livsarvingers rett til arv etter deg. Etterlater du deg verdier under 370 304 kroner, vil din samboer således bli din enearving.

Hvis du kun har livsarvinger, og ingen ektefelle eller samboer, sier arveloven at dine barn skal arve 2/3 av det du etterlater deg. Den resterende 1/3 kan du fritt råde over ved testament, uavhengig av hvor stor formuen din er. Dersom du etterlater deg en stor formue, kan du øke din testasjonskompetanse ved å begrense hver av livsarvingenes rett til arv etter deg til kroner 1 million per livsarvings arvelinje.

Hvis du ønsker å begrense din ektefelles rett til arv etter deg, les mer om dette her: Kan jeg gjøre min ektefelle arveløs?

Med advokatforsikring kan du få hjelp

Lovbok og advokater

Advokatforsikring

Din egen advokat når du trenger hjelp i privatlivet. Du betaler ingen timepris.

Les mer om Advokatforsikring

I 2023 hjalp vi kundene våre med

1 498

arveoppgjør

1 380

testamenter

1 013

digitale testamenter

792

fremtids-fullmakter
Juridisk ordbok