Hopp til innhold
Min side

Gjensidig testament

Et (ensidig) testament er et dokument som forklarer hva man vil skal skje med sin formue eller eiendeler når man dør. Et gjensidig testament betyr at to eller flere personer skriver et testament i fellesskap, til fordel for hverandre. Det er vanligvis samboere og ektefeller som oppretter gjensidige testamenter, men det kan også gjøres av venner, søsken og forretningspartnere.

Innhold:

Les om

Anchor tag: 1

Hva er et gjensidig testament

Et gjensidig testament er et testament, skrevet i fellesskap, til fordel for de som har skrevet testamentet. Ønsker kun én av partene å testamentere til den andre, kan denne opprette et ensidig testament alene. Det som skiller gjensidige testamenter fra ensidige testamenter, er i hovedsak at begge partene blir tilgodesett. Partene må informere hverandre hvis de ønsker testamentet endret, og det er regler for hva som skjer når lengstlevende går bort.

 

Et gjensidig testament opprettes normalt i et felles dokument, som ifølge arveloven må signeres fysisk av begge partene under påsyn av vitner. I testamentet kan man bestemme både hva som skal skje når den første dør (primærdisposisjon), og hva som skal skje når lengstlevende dør (sekundærdisposisjon). Den lengstlevende rår i utgangspunktet som én eier over hele formuen mens hen lever selv om partene har bestemt i testamentet hvem som får arv når lengstlevende dør.

 

Anchor tag: 2

Hva kan man bestemme i et gjensidig testament

Partene kan hovedsakelig bestemme følgende i det gjensidige testamentet:

 

Anchor tag: 3

Gjensidig testament for ektefeller og samboere med og uten felles barn

Vi får ofte henvendelser fra samboere og ektefeller som ønsker å tilgodese hverandre i et gjensidig testament, slik at den som lever lengst, skal ha mulighet til å beholde felles bolig. For å beholde felles bolig må lengstlevende normalt betale ut slektsarvinger eller særkullsbarn for deres pliktdelsarv. Da kan det være lurt å opprette et gjensidig testament til fordel for hverandre. I tillegg til å opprette et gjensidig testament kan man sørge for hverandre gjennom private livsforsikringer.

Et gjensidig testament er særlig aktuelt for samboere. Det er fordi samboere uten felles barn etter loven ikke har rett på arv etter hverandre, uten at det er bestemt i et testament. Arv til samboere med felles barn er begrenset til 4 ganger folketrygdens grunnbeløp (ca. kr 425 000 i 2022). Uten et testament vil hele eller størsteparten av arven til lengstlevende gå til førstavdøde samboers barn eller dennes slekt.

Et gjensidig testament er også aktuelt for ektefeller. Har førstavdøde barn, vil ektefellen arve en fjerdedel (minst fire ganger folketrygdens grunnbeløp). Har førstavdøde ingen barn, arver ektefellen halvparten, og førstavdødes slekt arver resten. Med et testament kan man øke arven til lengstlevende ektefelle.

 

Anchor tag: 4

Gjensidig testament og uskiftet bo

Ektefeller og samboere med felles barn har mulighet til å sitte i uskiftet bo, som i praksis betyr at arveoppgjøret utsettes, og lengstlevende råder over begges eiendeler frem til denne går bort (med visse rådighetsbegrensninger). Se mer om dette i vår artikkel om uskifte. Hadde førstavdøde særkullsbarn (barn som ikke er felles), er lengstlevende avhengig av deres samtykke for å kunne sitte i uskiftet bo. Å sitte i uskiftet bo er ikke å anbefale for alle, særlig når lengstlevende er ung. Dersom lengstlevende får ny samboer eller ektefelle, må det foretas et slikt skifte, altså et arveoppgjør. Det er gjerne dyrere å foreta et skifte senere, siden alle verdier lengstlevende skaffer seg, går inn i uskifteboet (investeringer, verdiøkning på eiendom, utbetalt livsforsikring, arv fra andre mv.). Da kan det i stedet være lurt å tilgodese hverandre i et gjensidig testament slik at lengstlevende er bedre stilt ved arveoppgjøret.

 

Anchor tag: 5

Gjensidig testament for venner, søsken, forretningspartnere mv.

Gjensidig testament kan være aktuelt å opprette for andre enn ektefeller og samboere, som søsken, venner, foreldre og barn, og forretningspartnere. For eksempel kan to av fire søsken bestemme at de skal arve hverandre fullt ut. Et annet eksempel er forretningspartnere som testamenterer aksjer eller overlater forretningsdriften til hverandre.

 

Anchor tag: 6

Hvordan endre eller tilbakekalle et gjensidig testament?

Reglene for endring og tilbakekall avhenger av om begge eller kun én av partene lever:

Rent praktisk tilbakekalles et testament ved at partene oppretter et nytt testament der det fremgår at det gjensidige testamentet tilbakekalles, eller ved at testamentet ødelegges eller overstrykes i sin helhet. Det anbefales å gjøre begge deler for å unngå tvil om hvorvidt det gjensidige testamentet fremdeles gjelder.

 

Anchor tag: 7

Kontakt advokat for veiledning

Denne artikkelen gjennomgår hovedreglene for gjensidige testamenter. Vi anbefaler deg å ta kontakt med advokat før et gjensidig testament opprettes, for å få konkret veiledning knyttet til din situasjon, og om de særregler og unntak som fremgår av arveloven.

Med advokatforsikring kan du få hjelp

Lovbok og advokater

Advokatforsikring

Din egen advokat når du trenger hjelp i privatlivet. Du betaler ingen timepris.

Les mer om Advokatforsikring

I 2023 hjalp vi kundene våre med

1 498

arveoppgjør

1 380

testamenter

1 013

digitale testamenter

792

fremtids-fullmakter
Juridisk ordbok