Hopp til innhold
Min side

Drenering - dette må du vite

Kjøp av bolig kan være både spennende, gøy og markerer i mange tilfeller starten på noe nytt. Men det kan også by på kjedelige overraskelser som kjøper ikke tok høyde for da hen la inn bud. En gjenganger, som kan være både tid- og kostnadskrevende, er feil ved dreneringen. Det er derfor viktig at du skaffer deg kunnskap, så godt det lar seg gjøre, om boligens drenering og tilstand før du gir bud.

Stort hus med hage

Innhold:

Nedenfor forklarer vi hva drenering er, hvilke tiltak og undersøkelser du kan gjøre før du gir bud, og hva du bør foreta deg hvis du oppdager feil ved dreneringen.

 

Anchor tag: 1

Hva er drenering?

Drenering betyr at boligens grunnmur sikres mot fukt. Fuktsikringen gjøres fra boligens utside nede ved grunnmuren. En tilfredsstillende drenering og fuktsikring innebærer at overvann, regnvann og annen uønsket væske ledes vekk fra grunnmuren. Formålet med drenering er å bevare kjeller og bygning tørr.

 

Anchor tag: 2

Hvordan få kjennskap til dreneringen?

Som boligkjøper har du et ansvar for å sette deg inn i salgsdokumentene som er utarbeidet i forbindelse med salget. Etter avhendingsloven kan kjøper heller ikke klage på noe kjøper burde ha oppdaget på visning. Salgsoppgaven med vedlegg vil kunne gi en god indikasjon på om dreneringen holder en tilfredsstillende standard. Tilstandsrapporten, som beskriver bygningens tekniske tilstand, bør si noe om fuktsikringen, funksjonen og forventet levetid. Forventet levetid på drenering er mellom 20-60 år. Er dreningen lagt feil, vil den ha kortere levetid. Motsatt kan en drenering også fungere selv om den forventede levetiden er utløpt. Men sannsynligheten er større for at en 40 år gammel drenering må utbedres enn at en 10 år gammel drenering trenger oppgradering. Med bakgrunn i disse momentene vil takstmannen gi dreneringen en begrunnet tilstandsgrad. Dess høyere tilstandsgrad, jo mer påregnelig er utbedringsbehovet.

Selgers egenerklæringsskjema vil også kunne gi viktig informasjon om dreneringen. I selgers egenerklæringsskjema oppfordres selger til å opplyse om problemer med dreneringen, om det er utført arbeid med dreneringen, og i så tilfelle når og hvem som har gjort jobben. Dersom selger har benyttet ufaglært egeninnsats til å legge ny drenering, vil dette være en indikasjon på at dreneringen ikke er lagt riktig. Uansett må selger gi kjøper informasjon i forkant av salget hvis selger vet at det er feil ved arbeidet som er utført.

I tillegg til at du bør lese tilstandsrapporten og selgers egenerklæringsskjema nøye, er det flere konkrete undersøkelser du kan gjøre selv. Utvendig bør du særlig se etter knotteplast langs grunnmuren og eventuelt hvordan den ser ut. Knotteplasten skal være over bakkenivå og avsluttes med en klemlist. Den er som regel svart med knotter i. Formålet er å hindre at fuktighet trenger inn mot grunnmuren. Dersom klemlisten på toppen mangler eller knotteplasten er ufullstendig, så vil dette medføre at vann får renne fritt mellom grunnmur og knotteplast som igjen vil kunne bidra til en fuktig kjeller.

I boligens kjeller bør du være oppmerksom på fuktlukt, fuktmerker og saltutslag. Dersom du merker at det lukter, eller at det er merker på innsiden av veggen, er det gjerne et klart tegn på at det er fukt i veggene. Vi anbefaler også at du undersøker vegger som er gjemt bak møbler og annen innredning. I de tilfeller hvor møbler eller innredning er tett plassert mot vegg, vil det være lite luftsirkulasjon og fuktskader kan være synlig.

 

Anchor tag: 3

Hva gjør du hvis uhellet først er ute?

Dessverre kan du ikke helgardere deg mot ubehagelige overraskelser. I de tilfeller hvor salgsdokumentene ikke inneholder noen risikoopplysninger om fuktsikringen, og det ikke var faresignaler på visningen, og du likevel opplever feil ved fuktsikringen, kan det være at r avviket utgjør en rettslig mangel etter avhendingsloven. Da er det viktig å dokumentere avviket og reklamere til selger og/eller selgers boligselgerforsikringsselskap innen 2-3 måneder etter at du oppdekket eller burde ha oppdaget feilen.

Få juridisk hjelp når du kjøper bolig!

Boligkjøperforsikring

Med HELP Boligkjøperforsikring får du hjelp hvis du skulle oppdage feil etter overtakelsen. Du har tilgang på advokat i hele fem år etter overtakelse.

Les mer om Boligkjøperforsikring
Juridisk ordbok