Hopp til innhold
Min side

Har du rett til å ha kjæledyr når du leier?

Denne saken handler ikke om tilfellene der utleier opplyser at kjæledyr er tillatt. Og er ikke kjæledyr omtalt noe sted, så spør. Da unngår du unødvendig usikkerhet. Bekreft opplysningene du mottar i en e-post til utleier, helst før kontrakten inngås, slik at dere slipper diskusjon i ettertid om hva som ble sagt av hvem og når. Det beste er naturligvis å skrive hva som er avtalt om kjæledyr i kontrakten.

Innhold:

Men selv om utleieren har nedlagt forbud mot det, kan du som leietaker ha dyr hvis det er gode grunner til det, og dyreholdet ikke er til ulempe for utleier eller andre som bruker eiendommen.

Et godt eksempel på at leietakeren har gode grunner til å ha dyr, er at hun eller han har tjenestehund, eller trenger førerhund.

 

Anchor tag: 1

Dyrehold i sameier og borettslag

Noen borettslag og sameier har vedtatt forbud mot dyrehold for hele borettslaget/sameiet. Dette er det utleier som plikter å overholde, men det vil også kunne få betydning for din rett til å ha husdyr når du leier bolig i et borettslag eller sameie med forbud mot dyrehold. Hvis ditt dyrehold fører til at utleier risikerer å måtte selge boligen sin, vil du sannsynligvis ikke ha lov til å ha husdyr etter husleieloven.

I borettslag og sameier gjelder det en lignende rett til å ha husdyr som etter husleieloven. Selv om borettslaget eller sameiet har vedtatt forbud mot husdyr, kan du som leietaker ha dyr hvis det er gode grunner til det, og dyreholdet ikke er til ulempe for andre andels- eller seksjonseiere. Siden dyrehold i et borettslag eller sameie med forbud kan føre til problemer for utleier, så er det likevel viktig å diskutere dette med utleier før du begynner leieforholdet, eller skaffer deg husdyr. Vi kommer tilbake til dette nedenfor.

 

Anchor tag: 2

Psykososiale grunner til å ha dyr

Også andre behov kan være relevante i vurderingen av om leietaker har gode grunner for å ha dyr. For eksempel kan dyreholdet av psykososiale grunner være positivt for leietakeren.

 

Anchor tag: 3

Leietakerens interesse skal veies mot de andres

Hvis leietakeren har en god grunn til å ha dyr, må denne veies opp mot utleiers og de andre beboernes grunner til å motsette seg dyreholdet. I en slik vurdering vil det ha betydning om, hvordan, og i hvilken grad dyreholdet sjenerer utleieren og de øvrige beboerne.

 

Anchor tag: 4

Jo bedre grunn for dyrehold, dess mer må tolereres

Ulemper ved dyrehold kan for eksempel være støy, lukt, dyrehår, allergier eller frykt. Men det er slik at jo sterkere grunn leietakeren har for dyreholdet, jo større ulemper må utleier og de andre beboerne finne seg i.

En hamster eller en mus som holdes i bur vil som eksempel sjelden være til særlig sjenanse, hvis buret alltid oppholdes i egen bolig. En stor hund som bjeffer til alle døgnets tider vil derimot som regel kunne forbys, om du ikke har en veldig god grunn til dyrehold.

Vurderingen må gjøres helt konkret. Hvis du skal bo i kollektiv, vil du som regel ikke kunne ha husdyr hvis en av de andre i kollektivet er allergisk. Hvis du leier en enebolig i et større borettslag skal det derimot mye mer til for å nekte dyrehold.

 

Anchor tag: 5

Kan jeg unngå å fortelle utleier at jeg har husdyr?

Hvis det står i annonsen at utleier ikke ønsker leietakere med husdyr, er det kanskje best å finne et annet sted å leie. Utleier kan ha gode grunner til at hun eller han ikke ønsker dyrehold i boligen, og selv om dine grunner til å ha kjæledyr kan være minst like gode, og ditt dyr ikke er til sjenanse for andre, vil det være en fordel å starte leieforholdet med åpen og ærlig dialog dere imellom. Om du for eksempel er avhengig av førerhund, skader det ikke å spørre utleier om å akseptere dette.

Avslutningsvis nevner vi at husdyrhold også kan få konsekvenser for fordelingen av vedlikeholdsansvaret som utleier ønsker å avtale, og for leiesummen, ettersom et kjæledyr kan øke slitasjen på boligen. Vårt råd er at du spiller med åpne kort, så gir du utleier muligheten til å vise forståelse for dine behov.

Med advokatforsikring kan du få hjelp

Lovbok og advokater

Advokatforsikring

Din egen advokat når du trenger hjelp i privatlivet. Du betaler ingen timepris.

Les mer om Advokatforsikring

I 2023 hjalp vi kundene våre med

628

Nabokonflikter

1 179

Husleiesaker

1 045

Husleie-kontrakter

2 038

Annen fast eiendom
Juridisk ordbok