Hopp til innhold
Min side

Lik deling ved dødsfall som ved samlivsbrudd

Samboere uten felles barn har ikke arverett etter hverandre. Avdødes ”pott” er lik avdødes dødsbo, som fordeles på avdødes arvinger.

Eldre mann skuer utover

Innhold:

Anchor tag: 1

Testament

Samboere med felles barn arver 4 G, som tilsvarer ca. kr 320.000 i dag. Ønskes en annen fordeling av arven enn lovens ordning, må det opprettes testament. Mange samboere ønsker å tilgodese hverandre gjensidig ved testament, mens andre foretrekker at arven går ubeskåret til barna.

Ofte vil dødsfall utløse forsikringsutbetalinger, og forsikringsavtalen regulerer hvem som er begunstiget. Slik utbetaling går utenom dødsboet, direkte til den begunstigede, og skal ikke deles med andre arvinger.

Anchor tag: 2

Arveplanlegging

Forsikringssummen kan være betydelig og er et viktig moment i arveplanleggingen. Kanskje gjenlevende samboer vil klare å løse ut avdødes livsarvinger og overta boligen uten å få økonomiske vanskeligheter. Hvis ikke, bør en vurdere om gjenlevende skal gis arverett ved testament eller kanskje partene kan tegne privat livsforsikring i tillegg.

Vanligvis er samboere begunstiget om de har hatt felles folkeregisteradresse i minst to år, eller de har barn sammen. Ønskes en annen begunstigelse, kan sikrede sende inn skjema som registreres hos forsikringsselskapet.

Anchor tag: 3

Sjekk forsikringene

Dere må selv undersøke med arbeidsgiver (personalansvarlig) hvem som er begunstiget ved dødsfall iht. livs-/ulykkesforsikring, og med hvilket beløp. Endring av begunstigelsen må dere ordne selv med forsikringsselskapet. Dere må også undersøke om dere har tegnet individuelle forsikringer (eks. gjennom fagforening eller bank) og/eller har gjeldsforsikring.

Med advokatforsikring kan du få hjelp

Lovbok og advokater

Advokatforsikring

Din egen advokat når du trenger hjelp i privatlivet. Du betaler ingen timepris.

Les mer om Advokatforsikring
Juridisk ordbok