Hopp til innhold
Min side

Gjelder et gjensidig testament mellom samboere etter et samlivsbrudd?

Mange samboere skriver gjensidig testament. Det mange ikke vet, er at det må gjøres en tilbakekalling av testament ved samlivsbrudd, hvis man ikke ønsker at testamentet skal fortsette å gjelde etter bruddet.

Kvinne på brygge

Innhold:

Les om

Anchor tag: 1

Visste ikke at testamentet fremdeles gjaldt

Eksempel på problemstilling: 15 år etter et brudd fikk en kvinne en uventet telefon om at ekssamboeren hadde dødd brått. Deres gjensidige testament fra 25 år tilbake hadde ligget til oppbevaring i tingretten, og hadde ingen bestemmelse om at arveretten falt bort ved samlivsbrudd. Ingen av dem hadde kalt testamentet tilbake eller opprettet noe nytt. Spørsmålet var dermed om hun var enearving.

Kvinnen i denne saken mente at hun ikke var berettiget til arv og hun hadde ingen innvendinger mot at avdødes slekt mottok hele arven.

Anchor tag: 2

Testament er gjeldende til det blir tilbakekalt

Når advokater utarbeider gjensidig testament for samboerpar, skriver de alltid inn følgende nederst:

"Arveretten etter hverandre er betinget av at samlivet består. Dersom vi gifter oss, faller retten til ektefellearv bort dersom begjæring om separasjon er mottatt av statsforvalteren".

Det hender at samboerne ønsker at arveretten helt eller delvis skal være i behold selv etter et samlivsbrudd, og da presiserer man selvsagt det.

Utgangspunktet er at testamenter gjelder til de blir tilbakekalt i henhold til arvelovens bestemmelser om tilbakekall, jf arveloven § 48. Tilbakekall kan for eksempel skje ved at testamentet ødelegges eller ved at testator oppretter nytt testament hvor det gamle kalles tilbake. 

 

Anchor tag: 3

Supplerende tolkningsregler

Det oppstilles imidlertid en supplerende regel i arveloven § 58 bokstav C

«Har noen innsatt sin ektefelle eller samboer som testamentsarving, og samlivet tok slutt før testator døde, faller testasjonen bort».

Regelen gjelder med mindre det er grunn til å tro noe annet. Her skal det nok en del til. Hvis to ekssamboere fortsatt har et nært og godt forhold og ingen har etablert seg på nytt, og avdøde f.eks. har brutt med slekten sin, kan det likevel tenkes at avdøde ønsket at testasjonen skulle bestå. Hvis de står i et fortsatt avhengighetsforhold til hverandre f.eks. ved at de driver næringsvirksomhet sammen, kan dette være et moment som tilsier at avdøde mente at testasjonen skulle bestå til tross for samlivsbruddet.

For gjensidige testamenter er det dessuten som utgangspunkt et tilleggskrav i arvelovens § 61 at «Et tilbakekall eller en endring av et felles testament eller gjensidig testament er gyldig bare hvis den andre testatoren har fått kunnskap om tilbakekallet eller endringen før arvelaterens død».

Med advokatforsikring kan du få hjelp

Lovbok og advokater

Advokatforsikring

Din egen advokat når du trenger hjelp i privatlivet. Du betaler ingen timepris.

Les mer om Advokatforsikring
Juridisk ordbok