Hopp til innhold
Min side

Arv etter foreldre til egne og felles barn

I dagens samfunn er det svært vanlig med mine, dine og våre barn. Slike moderne familiekonstellasjoner kan skape flere arverettslige spørsmål og problemstillinger. 

Familie på fem ved langbord drikker saft

En leser har stilt følgende spørsmål på vår blogg:

Vi får mange spørsmål om arv fra familier som har både felles barn og særkullsbarn. Her er et eksempel på en problemstilling fra en av våre klienter, og forklaring på hvordan man kan gå frem. 

 

Eksempel

Jeg er gift. Min kone og jeg har ett felles barn. Vi eier hus og hytte. Jeg har tre barn fra før. Hvis jeg dør - vil barna automatisk ha rett på like stor del av farsarven, eller vil det barnet jeg har sammen med min kone arve en større del?

 

Arveoppgjør i to trinn

Ved en ektefelles død skal det først skje et ekteskapelig arveoppgjør mellom mann og kone. Ektefeller som utelukkende har felleseiemidler (verken særeie- eller skjevdelingsmidler), skal dele felles aktiva, altså formue + inntekter og passiva, altså gjeld i to like store "potter".

Lengstlevende ektefelle blir sittende igjen med sin pott. Den andre potten utgjør avdødes ektefelle dødsbo, og skal deles mellom avdødes ektefelle og barn etter arveloven eller testament. 

Vår klient har i sitt spørsmål gått ut ifra at han faller fra først. Arveloven angir at hans kone skal arve ¼ av hans dødsbo, og minimum fire ganger grunnbeløpet i folketrygden (kr. 445 0908 i 2022). Resten av det han etterlater seg skal deles likt mellom hans barn. I eksempelet til klienten vår innebærer det at hans fire barn vil arve like mye fra sin far. 

Fellesbarnet vil også arve sin mor når hun faller fra. Som nevnt sitter hun igjen med sin halvpart av felleseiet, i tillegg til den arven hun har mottatt fra sin mann. Ved hennes bortgang vil fellesbarnet arve alt hun etterlater seg.

Etter begge ektefellers bortgang vil derfor fellesbarnet ha arvet langt mer enn mannens særkullsbarn, ettersom fellesbarnet mottar arv fra begge sine foreldre, men særkullsbarnet arver selvsagt sin egen mor også. 

 

Annen fordeling ved ektepakt og testament

Ved ektepakt og testament kan ektefeller sikre en annen fordeling av arven enn den som er skissert ovenfor, med visse begrensninger. Enkelte kan eksempelvis ha et ønske om å tilgodese sin kone og deres felles barn på bekostning av særkullsbarna, eller man kan ha et ønske om å begrense sin ektefelles arv mest mulig. Ved slike vurderinger vil vi anbefale våre lesere å ta kontakt med advokat for rådgivning.

Med advokatforsikring kan du få hjelp

Lovbok og advokater

Advokatforsikring

Din egen advokat når du trenger hjelp i privatlivet. Du betaler ingen timepris.

Les mer om Advokatforsikring

I 2023 hjalp vi kundene våre med

1 498

arveoppgjør

1 380

testamenter

1 013

digitale testamenter

792

fremtids-fullmakter
Juridisk ordbok