Hopp til innhold
Min side

Avkorting i arv

Arveavgiften har vært borte siden 2014. Med andre ord kan store verdier overføres til etterkommerne avgiftsfritt. Men hvilke følger får gavene for et senere arveoppgjør?

Barn sitter på skuldrene til bestefar

I følge arveloven § 75 skal en gave avkortes, det vil si trekkes fra mottakerens arv, ved et senere arveoppgjør, bare hvis dette var satt som betingelse, det vil si: kom klart fram for mottakeren da gaven ble gitt. Det står også at «en betingelse om avkorting bør være skriftlig og gjort kjent for de andre livsarvingene». Dette er et godt råd, som bør følges. Giveren kan for eksempel i en e-post fortelle mottakeren om gaven, og at denne skal trekkes fra fremtidig arv, med øvrige arvinger i kopi.

Hva er avkorting?

Avkorting betyr at når resten av arven skal fordeles, etter arvelaters død, skal de andre arvingene kompenseres. Det tas hensyn til verdien på gaven som ble gitt, slik at ulikhetene mellom arvingene reduseres. Hovedregelen etter arveloven § 75, bokstav a) er at det er gavens verdi på tidspunktet den ble mottatt som skal legges til grunn.
Det er den av arvingene som krever avkorting, som må bevise at vilkårene er oppfylt, det vil si sannsynliggjøre at dette var giverens hensikt.

Vær tydelig

Hvis du planlegger å gi gaver av større verdi til dine livsarvinger og ønsker å forhindre konflikter etter din død, må du med andre ord være klar på om fremtidig avkorting i arven skal gjøres, og gjøre det skriftlig kjent for både mottaker og øvrige arvinger. Mange kvier seg for å ta aktiv stilling til dette, fordi barna kan reagere negativt på beslutningen. Men konflikten kan bli mye større den dagen du ikke lenger er til stede.


Gavebrev

Vårt råd er derfor at det skrives et gavebrev eller annet dokument når gaven gis – en e-post holder - hvor det tydelig fremkommer om du ønsker at fremtidig arv avkortes på bakgrunn av gaven som gis, og hvilken verdi gaven har når den mottas. Det er nemlig gavens verdi da ytelsen ble mottatt, som skal avkortes. Ta gjerne også med om du ønsker at beløpet indeksreguleres frem til den dagen avkorting skal skje.

Med advokatforsikring kan du få hjelp

Lovbok og advokater

Advokatforsikring

Din egen advokat når du trenger hjelp i privatlivet. Du betaler ingen timepris.

Les mer om Advokatforsikring

I 2023 hjalp vi kundene våre med

1 498

arveoppgjør

1 380

testamenter

1 013

digitale testamenter

792

fremtids-fullmakter
Juridisk ordbok