Hopp til innhold
Min side

Samvær og barnefordeling:

Foreldreansvar:

Anchor tag: 1

Har du rett til samvær med barnebarna?

Bestemoren hadde god kontakt med barnebarnet sitt inntil sønnen døde i en ulykke. Kan besteforeldre nektes samvær med barnebarnet sitt?

Les saken her

 

Anchor tag: 2

Samvær for de minste barna

Vi møter en del foreldre som har veldig høye forventninger til hvor mye samvær de kan kreve med de minste barna. Når disse sakene ender i retten, må mange skru forventningene ned.

Les saken her

 

Anchor tag: 3

Barnefordeling: delt bosted eller samvær for barn?

Enten har barnet ett bosted hos enten mor eller far, eller så har barnet delt bosted hos begge. Det hender at barnet bor fast hos den ene, men har samvær inntil 50 % av tiden hos den andre.

Les saken her

 

Anchor tag: 4

Delt bosted for barn ved samlivsbrudd

Foreldrene kan fritt avtale delt bosted. Da bør de bo nært hverandre (helst i samme skolekrets), og utøve et godt og tett samarbeid i spørsmål som gjelder barnet.

Les saken her

 

Anchor tag: 5

Hvordan legge til rette for samvær med begge foreldre?

Barnet har rett til å ha god kontakt med begge sine foreldre, og rett til samvær med den forelder det ikke bor sammen med. Samværet skal blant annet tilpasses barnets alder, tilknytning til nærmiljø, reiseavstand, etc.

Les saken her

 

Anchor tag: 6

Barnets medbestemmelsesrett

I takt med barnets alder og modenhet økes barnets innflytelse på beslutninger som gjelder barnet.

Les saken her

 

Anchor tag: 7

Barnets beste

Alle beslutninger som gjelder barn, skal rette seg etter hva som er til barnets beste. Det er en plikt for foreldrene å sette egne behov til side og kun rette seg etter det som gagner barnet.

Les saken her

 

Anchor tag: 8

Tvangsfullbyrdelse av samvær

Noen foreldre kontakter oss der de opplever at den andre forelderen ikke innretter seg etter avtaler eller avgjørelser i barnefordelingssaker. De spør oss hva de kan gjøre. Kan man kreve tvangsfullbyrdelse av en avgjørelse om barnefordeling eller tvangsfullbyrdelse av samværsretten?

Les saken her

 

Anchor tag: 9

Foreldreansvar - alt du trenger å vite

Den eller de som har foreldreansvaret, er barnets verge(r). Med dette følger rettslig kompetanse til blant annet å få utstedt pass til barnet, bytte barnets navn, bestemme religiøse forhold og råde over barnets økonomi.

Les saken her

 

Anchor tag: 10

Samliv kan avsluttes, men foreldreskap er livslangt

Det er de samme gode foreldre som kjemper mot mobbing og for trygge skoleveier, som rammer sine egne barn ved å utsette dem for krangling og konflikt på hjemmebane.

Les saken her

 

Anchor tag: 11

Dette må du vite om barnebidrag

Foreldre har plikt til å forsørge barna sine. Dette gjelder uavhengig av samvær og hvem som bor med barnet. I denne artikkelen vil du blant annet få svar på hva barnebidraget skal dekke, og hvordan størrelsen på barnebidraget regnes ut. 

Les saken her

Om HELP

HELPs spesialområde er advokathjelp. Vi er alene om å tilby rettshjelpsforsikring på sentrale rettsområder i Norge, Sverige og Danmark. Siden starten i 2005 har våre mer enn 150 advokater og jurister hjulpet mennesker gjennom mer enn 200.000 saker.

Solveig har jobbet i HELP siden 2011. Hun har tidligere erfaring fra JURK og Namsfogden. Solveig har jobbet med barnefordelingssaker i flere år, og har omfattende prosedyreerfaring innenfor dette rettsområdet. Hun er også fagansvarlig i barnerett.

Solveig Wangensten Johnsrud Fagansvarlig barnerett, advokat MNA, HELP-advokatene

Med advokatforsikring kan du få hjelp

Lovbok og advokater

Advokatforsikring

Din egen advokat når du trenger hjelp i privatlivet. Du betaler ingen timepris.

Les mer om Advokatforsikring

I 2023 hjalp vi kundene våre med

1 794

Samlivsbrudd

2 221

Barnesaker

474

Ektepakter

3 556

Samboer-kontrakter