Hopp til innhold
Min side

Barnefordeling: delt bosted eller samvær for barn?

Enten har barnet ett bosted hos enten mor eller far, eller så har barnet delt bosted hos begge. Det hender at barnet bor fast hos den ene, men har samvær inntil 50 % av tiden hos den andre.

Gutt klatrer i tre

Les om

Delt bosted eller mye samvær?

Når en barneavtale anvender begrepet samvær, går vi ut i fra at det bor fast hos den andre enn samværsforelderen. Valg av modellen delt bosted eller 50 % samvær er ikke merkbar for barnet. Det får betydning særlig for utmåling av barnebidrag om foreldrene har valgt delt bosted eller fast bosted hos den ene og 50 % samvær hos den andre. Dessuten vil bostedsforelderen få skatteklasse II og en ekstra barnetrygd. Ved delt bosted skal dette deles mellom foreldrene.

Momenter i vurderingen

Avgjørelsen av hvor barnet skal bo fast, skal rette seg mot hvilken løsning som er best for barnet. Dette er en konkret totalvurdering som baserer seg på flere relevante momenter, som blant annet hva barnet er vant til, hvilken forelder barnet er best og sterkest knyttet til, personlig egnethet, barnets forankring i hjemmet, storfamilien, nærmiljøet, barnehage/skole, venner og fritidsaktiviteter, hensynet til best samlet foreldrekontakt, hensynet til søskenkontakt, og barnets egen mening. I regelen søkes minst mulig endring i barnets liv, da omveltninger innebærer en risiko for at barnet får det vanskeligere. Når barnet har fast bosted hos én, velger bostedsforelder barnehage og fritidsaktiviteter. Skolevalget styres av skolekretsen til barnets bosted slik det er registrert i folkeregisteret.

Kompetanse til å ta beslutninger

Den som barnet er hos til enhver tid, har ansvar for det der og da, og beslutter gjøremål, måltider, innetider og leggetider, samt fatter beslutning om å ta barnet til lege ved akutt sykdom.

Bostedsforelderen har kompetanse til å flytte med barnet innenlands. En beslutning om flytting må først drøftes med den andre som har del i foreldreansvaret, og en flytting skal varsles minst 6 uker i forkant. Hvis det er bedre for barnet å bli hos den andre forelder heller enn å flytte, kan den andre be retten avsi midlertidig avgjørelse om overføring av bostedet. Vi oppfordrer foreldre til å ta barnets rett til god samlet foreldrekontakt i betraktning ved valg av nytt bosted.

Det kreves av bostedsforelderen at vedkommende legger godt til rette for at barnet får ha kontakt med og treffe den andre forelderen ved samvær. Om bostedsforelderen misligholder denne plikten, kan det føre til at samvær tvinges i gjennom ved fastsettelse av tvangsbot ved videre sabotasje. Om bostedsforelderen systematisk og over tid saboterer barnets rett til samvær med den andre forelder, kan dette føre til at barnet må flytte til den andre.

Med advokatforsikring kan du få hjelp

Lovbok og advokater

Advokatforsikring

Din egen advokat når du trenger hjelp i privatlivet. Du betaler ingen timepris.

Les mer om Advokatforsikring

I 2023 hjalp vi kundene våre med

1 794

Samlivsbrudd

2 221

Barnesaker

474

Ektepakter

3 556

Samboer-kontrakter
Juridisk ordbok